Odată cu încheierea procesului legislativ, încă un element al Pactului verde european a fost finalizat. Aprobarea de astăzi marchează un pas important în direcția atingerii obiectivelor climatice ale UE pentru 2030 și a neutralității climatice până în 2050; aceasta va elimina încă 500 milioane de tone de emisii echivalente de CO2 până în 2050, ceea ce este comparabil cu emisiile anuale combinate ale Franței și Belgiei.

Noile norme vor elimina utilizarea hidrofluorocarburilor (HFC), cele mai frecvente gaze fluorurate, până în 2050. În temeiul noilor regulamente, nivelurile actuale ale cotelor au fost reduse semnificativ, limitând și mai mult importurile și producția de HFC de la an la an. Până în 2030, HFC introduse pe piață în UE vor fi reduse treptat cu 95 % față de nivelurile din 2015 și vor fi eliminate complet până la jumătatea secolului.

Normele vor restricționa, de asemenea, utilizarea tuturor gazelor fluorurate cu efect de seră în echipamentele în care sunt disponibile alternative ecologice, cum ar fi pompele de căldură, instalațiile de comutație pentru transportul energiei sau produsele utilizate în sectorul sănătății.

Noile obligații vor reduce, de asemenea, emisiile de gaze fluorurate și de substanțe care diminuează stratul de ozon generate de spumele izolante din clădirile vechi și din cele aflate în curs de renovare. Aceste norme inovatoare ar trebui să servească drept exemplu pozitiv pentru partenerii noștri din întreaga lume și să stimuleze acțiuni similare cu privire la aceste gaze în alte țări.

Pentru a stimula exporturile de echipamente ecologice și pentru a se asigura că produsele dăunătoare nu sunt introduse pe piața mondială, noile măsuri privind gazele fluorurate vor garanta că echipamentele învechite care utilizează agenți frigorifici cu un potențial ridicat de încălzire globală nu pot fi exportate din UE.

Acordul de astăzi transmite un semnal clar producătorilor de produse care utilizează în mod tradițional gaze fluorurate pentru a-și orienta investițiile către alternative favorabile climei ori de câte ori este fezabil. Acest lucru va stimula inovarea și dezvoltarea de tehnologii curate.

Se preconizează că prețurile vor scădea pe măsură ce piața echipamentelor ecologice se va extinde, iar noile echipamente vor duce, de regulă, la economii de energie mai mari datorită unei eficiențe energetice mai mari pe durata de viață a produselor.

Noile măsuri menite să asigure o mai bună aplicare a acestor norme și să monitorizeze piața vor facilita controlul importurilor și exporturilor de către autoritățile vamale și de supraveghere, precum și combaterea comerțului ilegal cu gaze și echipamente conexe.

Wopke Hoekstra, Commissioner for Climate Action, a declarat că „aceste noi norme sunt cele mai ambițioase din lume. Acestea vor evita utilizarea gazelor cu efect de încălzire a plantelor în produse precum refrigerarea, pompele de căldură, echipamentele de aer condiționat și pulverizatoarele de aerosoli, făcându-le mai favorabile climei.”

„În același timp, aceste norme vor stimula inovarea și vor crea noi oportunități pentru industria UE, iar cetățenii vor beneficia de implementarea tehnologiilor de ultimă generație. De asemenea, UE își continuă rolul de lider în punerea în aplicare a Protocolului de la Montreal și oferă un exemplu pozitiv pentru partenerii din întreaga lume”, adaugă acesta.

Gazele fluorurate și substanțele care diminuează stratul de ozon sunt gaze cu efect de seră foarte puternice, produse de om, care contribuie la încălzirea globală atunci când sunt eliberate în atmosferă și adesea de câteva mii de ori mai puternice decât dioxidul de carbon (CO2). Substanțele care diminuează stratul de ozon afectează, de asemenea, stratul de ozon care protejează Pământul împotriva radiațiilor ultraviolete periculoase generate de soare. Ambele grupe de substanțe au fost utilizate în mod tradițional în aplicații cotidiene, cum ar fi refrigerarea, condiționarea aerului, izolarea, protecția împotriva incendiilor, liniile electrice și ca propulsoare cu aerosoli.

În aprilie 2022, Comisia a propus două proiecte de regulament de revizuire a normelor privind gazele fluorurate și substanțele care diminuează stratul de ozon pentru a alinia aceste politici la obiectivele climatice ale UE și la normele internaționale în temeiul Protocolului de la Montreal privind substanțele care epuizează stratul de ozon.

Regulamentele au fost, de asemenea, adaptate pentru a îmbunătăți punerea în aplicare și asigurarea respectării normelor. Colegiuitorii UE au ajuns la un acord provizoriu la 5 octombrie 2023. Parlamentul European a aprobat ambele regulamente la 16 ianuarie 2024, iar votul de astăzi al Consiliului finalizează procesul legislativ. Regulamentele vor intra în vigoare la 20 de zile de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.