În cadrul studiului citat de Euronews, publicat în PLOS Climate Journal, s-au luat în considerare emisiile, acestea fiind corelate cu veniturile persoanelor și nu cu modalitățile de transport folosite de aceștia, mâncarea consumată și aruncată, sau consumul de energie, de exemplu.

Astfel, a reieșit faptul că gospodăriile americane care au venituri peste medie sunt responsabile pentru cea mai mare parte din emisiile de gaze cu efect de seră.

Studiul a analizat nivelul veniturilor, dar și al emisiilor în rândul a 5 milioane de persoane din SUA între 1990 și 2019. Cele mai bogate 1% dintre gospodării sunt responsabile pentru 15%-17% din totalul emisiilor din SUA, iar dintre acestea, între 38% și 43% au legătură cu investițiile realizate de persoanele din aceste gospodării.

Super-poluatorii, așa cum au fost denumiți în acest studiu, 43.200 de gospodării americane emit peste 3.000 de tone de dioxid de carbon echivalent (CO2e) - unitate de măsură universală pentru emisiile de gaze cu efect de seră, care reflectă potențialul de încălzire globală corespunzător diferitelor tipuri de emisii, n.red – în fiecare an.

Industria financiară, imobiliarele, asigurările, producția, mineritul sunt printre cele mai populare industrii în care investesc super-poluatorii.

Totodată, autorii studiului sunt de părere că o taxă de carbon bazată pe veniturile americanilor, în special pe investițiile pe care le fac aceștia, ar putea finanța măsurile de decarbonizare atât de necesare.