Prima este menită să reducă diferența dintre prețul de producție și prețul pe care consumatorii sunt în prezent dispuși să îl plătească, pe o piață în care hidrogenul din surse neregenerabile este încă mai ieftin de produs.

Banca pentru Hidrogen completează alte instrumente de politică pentru a construi o piață pentru hidrogenul din surse regenerabile, pentru a stimula investițiile în capacitatea de producție și pentru a aduce producția la scară largă. Hidrogenul din surse regenerabile joacă un rol esențial în viitorul mix energetic al Europei, în special pentru decarbonizarea industriei grele și a anumitor sectoare ale transporturilor, înlocuind combustibilii fosili.

Prin facilitarea unei implementări mai rapide a tehnologiilor inovatoare pe bază de hidrogen, licitația-pilot va contribui la obiectivul planului REPowerEU de a produce 10 milioane de tone de hidrogen pe plan intern până în 2030.

În cadrul licitației-pilot, producătorii de hidrogen din surse regenerabile, astfel cum sunt definiți în Directiva privind energia din surse regenerabile și în actele delegate ale acesteia, pot depune oferte în vederea obținerii unui sprijin din partea UE pentru un anumit volum de producție de hidrogen. Ofertele ar trebui să se bazeze pe o propunere de primă de preț pe kilogram de hidrogen din surse regenerabile produs, în limita unui plafon de 4,5 EUR/kg.

Ofertele care se vor încadra în acest preț și care respectă și alte cerințe de calificare, vor fi clasificate de la cel mai scăzut la cel mai mare preț oferit și li se va acorda sprijin în această ordine, până la epuizarea bugetului licitației.

Proiectele selectate vor primi subvenția acordată pe lângă veniturile de pe piață pe care le generează din vânzările de hidrogen, timp de până la 10 ani. După semnarea acordurilor de grant, proiectele vor trebui să înceapă să producă hidrogen din surse regenerabile în termen de cinci ani.

Cumularea cu alte tipuri de ajutoare din partea statelor membre participante nu va fi posibilă, pentru a asigura condiții de concurență echitabile pentru toate proiectele, indiferent de locație. Acest lucru va preveni fragmentarea în fazele incipiente ale pieței europene a hidrogenului și va reduce costurile administrative pentru viitoarele sisteme naționale de sprijin pentru hidrogen.

Un nou mecanism de finanțare oferit de oficialii europeni

De asemenea, Comisia oferă un nou mecanism de „licitații ca serviciu” în cadrul Băncii pentru Hidrogen. Acesta va permite statelor membre să finanțeze proiecte care au depus oferte în cadrul licitației, dar care nu au fost selectate pentru sprijin din Fondul pentru inovare din cauza limitărilor de buget.

Acest lucru le permite să acorde finanțare națională pentru proiecte suplimentare pe teritoriul lor, fără să fie necesară desfășurarea unei licitații separate la nivel național, reducând sarcina administrativă și costurile pentru toate părțile. Participarea statelor membre la sistemul „licitații ca serviciu” este voluntară, iar dezvoltatorii de proiecte, pentru a fi eligibili, trebuie să își exprime interesul și față de acest sistem în candidatura lor.

Sistemul ar putea juca un rol semnificativ prin prevenirea segmentării pieței și a sistemelor de stimulente.

Orice sprijin oferit de statele membre prin intermediul acestui serviciu va fi considerat ajutor de stat. Statele membre trebuie să informeze Comisia cu privire la sprijinul lor și vor beneficia de un proces simplificat de aprobare, întrucât licitațiile sunt concepute la nivelul UE în conformitate cu Orientările privind ajutoarele de stat pentru climă, protecția mediului și energie.

Ofertanții trebuie să depună cereri până la 8 februarie 2024, prin intermediul Portalului pentru oportunități de finanțare și ofertare al UE. Promotorii de proiecte sunt puternic încurajați să consulte aceste întrebări frecvente atunci când își pregătesc propunerile și să colaboreze cu o instituție financiară cât mai curând posibil în ceea ce privește garanțiile lor de finalizare.

La 30 noiembrie va avea loc online o zi de informare care va permite promotorilor de proiecte să adreseze întrebări Agenției Executive Europene pentru Climă, Infrastructură și Mediu (CINEA), însărcinată cu organizarea licitației. Punctele de contact naționale ale Fondului pentru inovare organizează, de asemenea, zile de informare în majoritatea statelor membre.

Candidații vor fi informați cu privire la rezultatele evaluării încă din aprilie 2024 și vor semna acordurile de grant în termen de nouă luni de la încheierea cererii de propuneri.

Licitația-pilot va permite Comisiei să colecteze date fiabile cu privire la rezerva de proiecte a UE privind hidrogenul din surse regenerabile, la nivelul concurenței pentru acest tip de sprijin, la costurile producției de hidrogen din surse regenerabile și la prețul său de piață.

Comisia va utiliza învățămintele desprinse din proiectul-pilot drept contribuții la viitoarele licitații care ar putea fi organizate pentru alte tehnologii și produse de decarbonizare. Comisia intenționează să lanseze o a doua rundă de licitații în 2024.