Aceasta va contribui la transformarea produselor sustenabile în noua normă din UE, făcând ca acestea să dureze mai mult, să utilizeze energia și resursele într-un mod mai eficient, să fie mai ușor de reparat și reciclat, să conțină mai puține substanțe care prezintă motive de îngrijorare și să includă un conținut mai ridicat de materiale reciclate. De asemenea, aceasta va îmbunătăți condițiile de concurență echitabile pentru produsele sustenabile pe piața internă a UE și va consolida competitivitatea globală a întreprinderilor care oferă produse durabile.

Noua lege se va baza pe actuala Directivă privind proiectarea ecologică, care a contribuit cu succes la îmbunătățirea eficienței energetice a produselor în UE timp de aproape 20 de ani. Aceasta va permite stabilirea progresivă a cerințelor de performanță și de informare pentru principalele produse introduse pe piața UE.

Comisia va adopta și va actualiza periodic o listă de produse identificate pe baza unei analize aprofundate și a unor criterii legate în special de obiectivele UE în materie de climă, mediu și eficiență energetică. Astfel, Comisia va asigura previzibilitatea și transparența cu privire la produsele care vor fi acoperite atunci când.

Se va acorda prioritate produselor cu impact puternic, inclusiv textilelor (în special confecțiilor și încălțămintei), mobilierului (inclusiv saltelelor), fierului și oțelului, aluminiului, anvelopelor, vopselelor, lubrifianților și substanțelor chimice, precum și produselor cu impact energetic, produselor TIC și altor produse electronice.

Noile cerințe în materie de proiectare ecologică vor depăși eficiența energetică și vor urmări să stimuleze circularitatea, acoperind, printre altele:

  • durabilitatea produselor, capacitatea de reutilizare, de modernizare și de reparare
  • prezența substanțelor chimice care inhibă reutilizarea și reciclarea materialelor
  • energia și utilizarea eficientă a resurselor
  • conținutul de materiale reciclate
  • amprenta de carbon și amprenta de mediu
  • informații disponibile despre produs, în special un pașaport digital al produsului.

Noul regulament conține, de asemenea, noi măsuri menite să pună capăt practicii risipitoare și dăunătoare mediului de distrugere a produselor de consum nevândute.

Întreprinderile vor trebui să ia măsuri pentru a preveni această practică, iar colegiuitorii au introdus o interdicție directă privind distrugerea produselor textile și de încălțăminte nevândute, cu derogări pentru întreprinderile mici și o perioadă de tranziție pentru cele mijlocii. În timp, alte sectoare ar putea face obiectul unor astfel de interdicții, dacă este necesar.

În plus, întreprinderile mari vor trebui să dezvăluie în fiecare an câte produse de consum nevândute pe care le elimină și de ce. Se preconizează că acest lucru va descuraja puternic întreprinderile să se implice în această practică.

Vor fi puse la dispoziție mai multe informații privind caracteristicile de durabilitate ale produselor, inclusiv prin intermediul unui „pașaport digital al produsului”, care va ajuta consumatorii și întreprinderile să facă alegeri mai sustenabile în materie de produse și va ajuta autoritățile să îmbunătățească asigurarea respectării cerințelor legale.

„Pașaportul” va fi o etichetă ușor accesibilă pe produse, care va oferi acces instantaneu la informații privind sustenabilitatea produsului. Aceasta va fi utilă nu numai pentru consumatori, ci și pentru autoritățile vamale și autoritățile de supraveghere a pieței.

Informații suplimentare despre produs ar putea fi furnizate, de asemenea, prin intermediul etichetelor, în mod similar cu eticheta energetică a UE, recunoscută pe scară largă, în vigoare în prezent pentru multe produse cu impact energetic, și ar putea fi utilizate, de exemplu, pentru a afișa un punctaj privind potențialul de reparare.

Parlamentul European și Consiliul vor trebui acum să adopte oficial noul regulament. Odată adoptat, regulamentul va intra în vigoare în a 20-a zi de la data publicării în Jurnalul Oficial.

După acest lucru, va fi adoptat primul plan de lucru în temeiul noului Regulament privind proiectarea ecologică a produselor sustenabile, care va stabili ce produse vor fi vizate.