În fiecare an, peste șase milioane de vehicule din Europa ajung la sfârșitul ciclului lor de viață. Manipularea necorespunzătoare a vehiculelor la sfârșitul ciclului lor de viață duce la pierderi de valoare și la poluare.

Această inițiativă a Comisiei Europene va îmbunătăți accesul la resurse pentru economia UE, va contribui la obiectivele UE în materie de mediu și climă, consolidând în același timp piața unică și contribuind la abordarea provocărilor asociate transformării în curs a industriei autovehiculelor.

Se preconizează că acțiunile propuse vor genera venituri nete în valoare de 1.8 miliarde euro până în 2035, cu crearea de locuri de muncă suplimentare și creșterea fluxurilor de venituri pentru industria de gestionare și reciclare a deșeurilor.

În plus, acestea vor contribui la îmbunătățirea siguranței rutiere în țările terțe prin prevenirea exportului de vehicule neapte pentru circulație și prin reducerea poluării nocive și a riscurilor pentru sănătate în țările care importă vehicule uzate din UE.

Se preconizează că regulamentul propus, care înlocuiește directivele actuale privind vehiculele scoase din uz și privind posibilitățile de reutilizare, reciclare și recuperare, va aduce beneficii substanțiale pentru mediu, inclusiv o reducere anuală de 12.3 milioane de tone de emisii de CO2 până în 2035, o mai bună valorificare a 5.4 milioane de tone de materiale și o recuperare sporită a materiilor prime critice.

Punerea în aplicare a regulamentului va duce la economii de energie pe termen lung în etapa de producție, la reducerea dependenței de materiile prime importate și la promovarea unor modele de afaceri durabile și circulare.

Acțiuni pentru tranziția circulară și o mai mare reziliență în sectorul autovehiculelor

Se preconizează că sectorul autovehiculelor va deveni cel mai mare consumator de materii prime critice utilizate în magneții permanenți ai motoarelor cu acționare electrică din Europa.

Sporirea rezilienței UE împotriva perturbărilor lanțului de aprovizionare și reducerea dependenței sale de importurile de materii prime critice sunt esențiale pentru tranziția către vehicule cu emisii zero.

Pentru a facilita tranziția sectorului, Comisia a revizuit legislația existentă și propune un regulament unic care se axează pe mai multe elemente-cheie pentru îmbunătățirea calității în ceea ce privește proiectarea, colectarea și reciclarea, facilitând în același timp obligațiile de raportare:

  • „Circulară de proiectare”: Îmbunătățirea circularității în proiectarea și producția de vehicule va contribui la asigurarea faptului că acestea pot fi demontate cu ușurință. Producătorii de autoturisme vor trebui să furnizeze instrucțiuni clare și detaliate pentru dezmembrare cu privire la modul de înlocuire și de îndepărtare a pieselor și componentelor în timpul utilizării și al scoaterii din uz a unui vehicul.
  • „Utilizarea conținutului reciclat”: 25 % din materialele plastice utilizate pentru construirea unui vehicul nou vor trebui să provină din reciclare, din care 25 % trebuie reciclate de la vehicule scoase din uz.
  • „A trata mai bine”: Măsurile vor duce la recuperarea mai multor materii prime de mai bună calitate, inclusiv a materiilor prime critice, a materialelor plastice, a oțelului și a aluminiului. 30 % din materialele plastice provenite de la vehicule scoase din uz ar trebui reciclate. Măsurile suplimentare vor sprijini piața pentru reutilizarea, refabricarea și recondiționarea pieselor și componentelor unui vehicul. Statele membre sunt încurajate să ofere stimulente garajelor și atelierelor de reparații pentru a sprijini vânzarea de piese de schimb.
  • „Îmbunătățirea guvernanței”: Noile norme vor consolida responsabilitatea producătorilor prin instituirea unor scheme naționale de răspundere extinsă a producătorilor în temeiul unor cerințe uniforme. Aceste sisteme vor urmări să ofere finanțare adecvată pentru operațiunile obligatorii de tratare a deșeurilor, să stimuleze reciclatorii să îmbunătățească calitatea materialelor reciclate provenite de la vehiculele scoase din uz, promovând astfel o cooperare consolidată între operatorii de tratare și producători.
  • „Colectați mai mult și mai inteligent”: Pentru a opri dispariția vehiculelor, propunerea prevede o mai bună aplicare a normelor actuale și sporește transparența. Aceasta înseamnă mai multe inspecții, urmărirea digitală a vehiculelor scoase din uz în întreaga UE, o mai bună separare a autoturismelor vechi de autoturismele scoase din uz, mai multe amenzi pentru încălcări și interzicerea exportului de vehicule uzate care nu sunt apte pentru circulație.
  • „Acoperă mai multe vehicule”: Domeniul de aplicare al acestor măsuri va fi extins treptat pentru a include noi categorii, cum ar fi motocicletele, camioanele și autobuzele, asigurând o acoperire mai cuprinzătoare.

Propunerea Comisiei de regulament privind cerințele de circularitate pentru proiectarea vehiculelor și gestionarea vehiculelor scoase din uz va fi examinată acum de Parlamentul European și de Consiliu în cadrul procedurii legislative ordinare.