Potrivit oficialilor europeni, această lege ar putea reprezenta un prim pas pentru introducerea unei scheme de reducere și captarea a emisiilor de carbon în sol la nivel european, care să ajute regiunea în misiunea sa de neutralitate climatică până în 2050.

Acordul recent este unul provizoriu și are nevoie de adopția formală din partea ambelor instituții pentru a deveni lege.

Reglementarea va include și o definiție clară pentru captarea carbonului, realizată în concordanță cu experții din cadrul Grupului Interguvernamental privind Schimbările Climatice (IPCC) și care va face referire doar la captarea atmosferică și la cea biologică a emisiilor. Printre activitățile de reducere și de îndepărtare a emisiilor de carbon se numără prelucrarea sustenabilă a terenurilor agricole, stocarea permanentă a carbonului timp de câteva secole sau stocarea temporară a emisiilor în produse de calitate.

Activitățile care nu implică îndepărtarea emisiilor de carbon sau reducerea emisiilor din sol, cum ar fi prevenirea defrișărilor sau proiectele de energie regenerabilă, nu vor face obiectul reglementării. Regulile propuse se vor aplica activităților care au loc în UE, însă Comisia Europeană ar putea lua în calcul stocarea permanentă a carbonului în formațiuni geologice aflate în țări vecine, dacă standardele acestora de mediu și siguranță se aliniază celor europene.

Pentru ca activitatea de captare a carbonului să fie una sustenabilă, autoritățile de reglementare au decis ca activitatea de captare și stocare a carbonului să fie corelată cu un beneficiu adus biodiversității (menținerea sănătății solului sau evitarea defrișărilor).

Acordul legislativ va fi trimis spre aprobare de către reprezentanții statelor membre UE din Consiliu și de către comitetul de mediu al Parlamentului European.