Startup-urile selectate au demonstrat un potențial impresionant de creștere, expansiune și dezvoltare a produselor, serviciilor, proceselor și soluțiilor GreenTech.

SynergistEIC a primit un număr de 192 de aplicații bazate pe tehnologii digitale și DeepTech, având impact în sectoare precum ClimateTech, CleanTech, Economia Circulară și AgriTech.

Primul Open Call a selectat un total de 15 startup-uri, marcând începutul călătoriei SynergistEIC. Dintre acestea, 5 au fost alese pentru track-ul EIC, în timp ce 10 au fost selectate pentru track-ul Non-EIC.

Fiecare dintre aceste startup-uri selectate urmează să primească un sprijin financiar de până la 50.000 de euro, sprijin pentru a accelera inițiativele lor inovatoare în sectorul GreenTech.

SynergistEIC este un proiect finanțat de Uniunea Europeană care a început în ianuarie 2023 cu un buget total de 1.986 de milioane de euro, pentru a ajuta startup-urile, scaleup-urile și IMM-urile europene de deeptech din sectorul GreenTech să se extindă în UE și la nivel global.

Structura programului

Synergist EIC prezintă două track-uri distincte care vor funcționa simultan, oferind sprijin țintit pentru startup-uri cu diferite niveluri de experiență în Acceleratorul Consiliului European de Inovare.

Track-ul Non-EIC:

Track-ul pentru startup-uri fără experiență anterioară în Acceleratorul EIC urmează o structură tradițională de accelerator, cuprinzând workshop-uri pentru întreaga cohortă și sesiuni suplimentare de coaching individual personalizate în funcție de nevoile lor specifice.

Track-ul EIC:

Track-ul pentru startup-uri cu experiență anterioară în Acceleratorul EIC - programul de bază constă într- un catalog cuprinzător de sesiuni de mentorare și suport personalizat, livrat individual și adaptat cerințelor unice ale fiecărui startup.

Ambele track-uri includ sesiuni suplimentare de formare, oportunități de networking, și informare pentru accesarea resurselor oferite de Uniunea Europeană. Participanții vor beneficia, de asemenea, de interacțiunea cu câștigători anteriori ai Acceleratorului EIC, care vor împărtăși din experiența și parcursul lor profesional.

G-Force, care conduce track-ul Non-EIC, și Spherik Accelerator, responsabil de track-ul EIC, au deschis programul SynergistEIC, evidențiind situația actuală și tendințele din domeniul ClimateTech, precum și oportunitățile pe care acesta le oferă.