Inovația, unicitatea și potențialul aplicației sunt recunoscute deja la nivel internațional, Energy Advisor, cu Renergia, fiind singurul start-up din România invitat la summit-ul COP28, Conferința Națiunilor Unite privind Schimbările Climatice, cel mai mare și mai important eveniment din lume în domeniul schimbărilor climatice.

Renergia, care este, totodată, și prima aplicație de sustenabilitate lansată în România, analizează consumul de energie în gospodărie și generează o estimare a costurilor lunare și anuale aferente și oferă date despre potențialul de economisire la energia electrică și termică. Analiza realizată de Renergia are la bază un algoritm inovativ, ce îmbină concepte de statistică și probabilistică cu algoritmi avansați, asistați de inteligență artificială.

Algoritmul proprietar Renergia este antrenat să detecteze valori aberante și să realizeze predicții precise ale consumului energetic, folosindu-se de o serie de informații de bază. Acest instrument inovator estimează consumul de energie electrică și termică, generând, în același timp, planuri personalizate de eficiență energetică pentru utilizatori.

Utilizarea aplicației Renergia poate reduce, în consecință, cu până la 30% costurile lunare cu factura la energie (electrică și termică), atunci când sunt puse în aplicare măsurile de eficiență energetică recomandate. Reducerea facturilor depinde și de configurația echipamentelor din gospodărie şi, în special, de nivelul de izolare termică a locuinței.

Amprenta anuală de carbon a gospodăriilor române: peste 2 tone CO2

Aplicația Renergia poate fi utilizată și pentru face o radiografie complexă a amprentei de carbon în sectorul rezidențial. În prezent, amprenta de carbon medie a unei gospodării din România, raportată la consumul de energie finală (electrică și termică) depășește 2.200 de kg de CO2 / an.

„În configurarea aplicației, am pornit de la ideea că ce nu putem măsura, nu putem îmbunătăți. De aici, componenta foarte importantă a stabilirii amprentei de carbon, pe lângă cea a eficientizării consumului de energie și a reducerii costurilor facturilor”, spune Dr. Ing. Alexandru Mureșan, CEO Renergia, menționând că, în România, risipa de energie este enormă, iar implementarea măsurilor de eficiență energetică şi utilizarea de surse regenerabile trebuie încurajate.

Asta pentru că, pe de-o parte, ne vor crește reziliența, prin reducerea dependenței față de sursele centralizate, iar pe de altă parte vor crește gradul de confort al românilor în propriile gospodării.

Unicitatea aplicației vine și din principiul one-stop-shop, în sensul că Renergia educă, arată românilor cum să își reducă facturile şi să își producă propria energie utilizând un tool de dimensionare pentru sistemele fotovoltaice.

„Tool-ul de dimensionare estimativă a sistemelor fotovoltaice este dedicat exclusiv gospodăriilor, dar conceptul implică şi parteneriate B2B. Avem un contract cadru semnat cu un instalator autorizat de sisteme fotovoltaice care oferă consultanță utilizatorilor Renergia şi servicii de instalare la cheie. În paralel, discutăm, pe mai multe planuri, cu instituții financiare care pot oferi credite verzi utilizatorilor finali, pentru instalarea de astfel de tehnologii”, spune Dr. Ing. Dacian Jurj, COO Renergia.

Practic, Renergia oferă un canal de distribuție nou atât pentru furnizorii de sisteme fotovoltaice, cât și pentru instituțiile financiare cu portofolii verzi.

Renergia a fost dezvoltată de o echipă de 12 specialiști cu expertiză în domeniul energetic, al metodelor numerice avansate, în software, marketing şi strategie. Până în prezent, investiția în dezvoltarea aplicației a fost de peste 300.000 de euro. Punctul de plecare al ideii de proiect a fost iunie 2022, iar implementarea efectivă a proiectului a început în ianuarie 2023.

„Renergia este punctul culminant al expertizei științifice a întregii echipe acumulate în publicarea a peste 500 de lucrări științifice, 45 de cărți și implementarea a peste 100 de proiecte de cercetare. Algoritmul dezvoltat în cadrul proiectului Renergia vine într-un moment critic atât pentru societatea din România, cât și pentru publicul larg din afară, în contextul unui cumul de crize și consecințe ale acestora și contribuie la realizarea obiectivului global de neutralitate climatică până în 2050, în mediul rezidențial”, spune Prof. Dr. Ing. Mat. Dan D. Micu, director de cercetare la Renergia.

Aplicația Renergia se adresează tuturor consumatorilor rezidențiali de energie și este disponibilă în Google Play și AppStore în mod gratuit.