Acest lucru este esențial pentru competitivitatea Europei, inclusiv pentru industriile verzi și digitale, precum și pentru apărare și industria aerospațială.

Noile norme contribuie la creșterea capacităților interne de materii prime critice de-a lungul lanțului de aprovizionare, venind în completarea inițiativelor de diversificare a aprovizionării acestora prin parteneriate internaționale sprijinite de mecanismul Global Gateway. Criteriile de referință convenite precizează că UE ar trebui să aibă capacitatea de a extrage 10 %, de a prelucra 40 % și de a recicla 25 % din consumul său anual de materii prime strategice până în 2030.

În ceea ce privește reciclarea, acordul garantează, de asemenea, că vom lua treptat în considerare deșeurile pentru a stabili obiectivele de reciclare. Compromisul include, de asemenea, obiectivul de a atenua cererea prin utilizarea eficientă a resurselor și prin progresul tehnologic. UE ar trebui, de asemenea, să își diversifice importurile de materii prime strategice, astfel încât să nu se bazeze pe o singură sursă de aprovizionare pentru mai mult de 65 % din consumul său.

Pentru a consolida capacitățile interne ale UE, Comisia, împreună cu statele membre, va identifica proiecte strategice de-a lungul lanțului valoric care vor beneficia de proceduri de autorizare mai raționalizate, mai scurte și mai eficiente, precum și de un acces mai bun la finanțare. De asemenea, acordul extinde domeniul de aplicare al proiectelor strategice la proiecte care permit producția de materiale care înlocuiesc materiile prime strategice.

În plus, actul asigură faptul că eforturile de a construi lanțuri valorice sigure și durabile ale materiilor prime critice, prin intermediul unor proiecte strategice în UE sau în țări terțe, sunt realizate în conformitate cu standarde înalte de mediu, sociale și de guvernanță.

Acordul prevede că lista materiilor prime critice și strategice va deveni acum parte a legislației UE și adaugă aluminiul și grafitul sintetic pe listă. Aceste materii prime au fost identificate în funcție de importanța lor strategică pentru sectoarele verde, digital, al apărării și aerospațial, precum și creșterea preconizată a cererii, care va depăși oferta previzibilă.

Actul introduce, de asemenea, o monitorizare eficace a lanțurilor de aprovizionare cu materii prime critice, precum și obligația ca marile întreprinderi să efectueze evaluări ale riscurilor legate de lanțurile lor de aprovizionare. Acesta prevede, de asemenea, coordonarea stocurilor strategice de materii prime între statele membre.