În acest context, ECOTIC a desfășurat, în perioada mai – decembrie 2023, proiectul STEPS FOR URBAN MINING având scopul de a facilita transferul de know-how norvegian în managementul deșeurilor municipale și în operarea noilor centre de colectare de tip CAV.

Centrele sunt dedicate colectării separate a deșeurilor reciclabile și biodeșeuri, care nu pot fi colectate în pubele individuale sau în sistem door-to-door. De asemenea, centrele vor constitui o soluție și pentru colectarea deșeurilor voluminoase, a celor de echipamente electrice și electronice, bateriilor uzate, deșeurilor periculoase și a deșeurilor din construcții și demolări.

Vor fi 13 centre de mari dimensiuni gestionate de autoritățile locale din Brașov, Ploiești, Buzău, Iași, Sibiu, Timișoara, Cluj-Napoca, Baia Mare, Constanța, Tg. Mureș, Galați, precum și de către ADI Dolj și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Municipale în Municipiul București.

Lista celorlalte centre cu aport voluntar de mici dimensiuni este disponibilă aici.

Contribuția proiectului STEPS FOR URBAN MINING:

  • Webinar pe tema Managementului deșeurilor municipale în Norvegia

InErgeo este partenerul din partea Norvegiei care a asigurat transferul de bune practici pe parcursul acestui proiect. Prima acțiune a acestui proiectul a fost un webinar susținut în luna iunie pentru a introduce beneficiarii proiectului în tematica acestui transfer de experiență.

  • 3 vizite de lucru la centre municipale din Norvegia

În perioada august – septembrie 2023, 31 de persoane reprezentând 19 entități private implicate în managementul deșeurilor la nivel local, în România, au vizitat câteva centre municipale de colectare din Norvegia. Cu această ocazie ei au interacționat cu cei care administrează astfel de centre și au observat îndeaproape fluxurile de deșeuri municipale.

ECOTIC a lansat, de asemenea, Ghidul cu recomandări pentru operarea CAV-urilor, disponibil online aici. Recomandările din ghid conțin toate aspectele ce țin de operarea unui centru de colectare: personal, acces, semnalizare, comunicare cu cetățenii, zone necesare în centru și alte elemente de interes.

Proiectul STEPS FOR URBAN MINING, în valoare de 130.000 EUR, este dezvoltat de ECOTIC în parteneriat cu InErgeo și finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin EEA & Norway Grants. Scopul proiectului este de a facilita transferul de know-how norvegian în managementul deșeurilor municipale și în operarea centrelor municipale de colectare tip CAV.