European Social Innovation Competition (EUSIC), program finanțat de European Innovation Council (EIC) – Consiliul European pentru Inovare prin Horizon Europe, urmărește creșterea nivelului de conștientizare a importanței inovațiilor sociale în rândul unei audiențe extinse, încurajând apariția de idei noi, creative și formarea de comunități de practicieni cu interese comune, finaliștii fiind sprijiniți să-și transforme ideile în operațiuni bine structurate. Tema ediției din acest an a competiției de inovare socială este „Democrația în era digitală”.

„Inovarea socială în democrația digitală poate contribui la îmbunătățirea semnificativă a vieților cetățenilor vulnerabili, în folosul societăților UE. Tema ediției din acest an pentru Concursul european pentru inovare socială își propune să recompenseze inovațiile care identifică și abordează dezinformarea, conectează actorii în practicile democratice emergente, construiesc comunități de bază și consolidează societatea civilă prin participare și tehnologii deschise.”, a declarat Iliana Ivanova, comisarul pentru inovare, cercetare, cultură, educație și tineret, la lansarea competiției din deschiderea European Youth Week – Săptămâna Europeană a Tineretului.

Lansată în 2013 în memoria pionierului inovării sociale, Diogo Vasconcelos, Competiția europeană pentru inovare socială oferă trei premii în valoare de 75.000 euro, 50.000 euro și 25.000 euro, pentru primul, al doilea și al treilea clasat, respectiv cele mai bune proiecte de inovare socială gândite să schimbe lumea în bine.

Competiția se adresează, printre altele, organizațiilor non-profit și cu scop lucrativ, cum ar fi antreprenorii și întreprinderile sociale, organizațiile neguvernamentale (ONG), organizațiile societății civile (OSC), instituțiile de învățământ și universitățile. Pot aplica inovatorii sociali din state membre UE și din țările asociate Horizon Europe. Un juriu format din experți independenți va evalua candidaturile, luând în considerare următoarele criterii:

  • Gradul de inovare: nivelul în care un produs, serviciu și/sau un model de organizare sau de afaceri este o noutate pentru un anumit context, raportat la o anumită provocare din partea concurenței. Ideea trebuie să fie inovatoare în contextul socio-economic și geografic dat.
  • În ce măsură poate fi implementat și cât este de incluziv: dacă soluția propusă este ușor de implementat și accesibilă și dacă poate îi implica majoritatea cetățenilor UE, indiferent de mediul în care provin sau de competențele digitale avute.
  • Impactul pozitiv asupra societății: potențialul propunerii de a aborda tema concursului, promovând colaborarea și parteneriatul cu părți interesate relevante. Solicitantul trebuie să demonstreze modul în care soluția propusă adresează tema din acest an a concursului.
  • Viabilitate și sustenabilitate: sustenabilitatea financiară și de mediu a propunerii, inclusiv prezența unui plan de sustenabilitate, pentru a face soluția durabilă pe termen mediu și lung.
  • Capacitatea proiectului de a fi extins și replicat: potențialul ideii de a fi extins și de a fi reprodusă în alte sectoare, la niveluri de guvernanță sau la nivel regional, național, european sau mondial.
  • Descentralizarea și buna guvernare: îmbunătățiri în ceea ce privește transparența și responsabilitatea (cu respect pentru viața privată și/sau anonimat).

Mai multe detalii și excepții pot fi găsite în regulamentul competiției.

Înscrierile la European Social Innovation Competition se pot realiza până pe 11 iunie 2024 (17:00:00 CET) pe pagina de Finanțări și Licitații (Funding & Tenders).

European Social Innovation Competition (EUSIC) este un program finanțat de European Innovation Council (EIC) – Consiliul European pentru Inovare prin Horizon Europe, programul de cercetare și inovare din cadrul UE. Scopul acestuia este de a stimula potențialul inovării sociale în a oferi soluții la provocările societale și pentru a promova o creștere durabilă și favorabilă incluziunii în Europa. Această competiție caută soluții antreprenoriale noi care să răspundă la cele mai stringente nevoi ale societății, să creeze relații sociale și să permită noi colaborări într-un mod inovator și să ofere soluții eficiente la provocările existente la nivel de societate.

EUSIC este unul dintre cele cinci Premii EIC acordate prin Horizon Europe. Consiliul European pentru Inovare și Agenția Executivă pentru IMM-uri gestionează premiile, însă candidaturile sunt evaluate de experți independenți.