Totodată, acestea contribui în mod substanțial la îndeplinirea obiectivelor climatice ale UE privind reducerea emisiilor cu cel puțin 55 % până în 2030 și realizarea neutralității climatice a Europei până în 2050.

Gazele fluorurate și substanțele care diminuează stratul de ozon, pe care le regăsim în aparatele de uz cotidian, de exemplu în cele de refrigerare și de climatizare, se numără printre gazele cu efect de seră produse de om care au cel mai mare potențial de încălzire globală, fiind adesea de câteva mii de ori mai nocive decât dioxidul de carbon (CO2). Regulamentul oferă stimulente pentru utilizarea de alternative benefice pentru climă, cu scopul de a impulsiona și mai mult piața mondială în acest sens și de a ajuta și alte țări să realizeze tranziția necesară.

Piața mondială a echipamentelor care utilizează gaze fluorurate înregistrează în prezent o creștere rapidă din cauza temperaturilor tot mai mari și a îmbunătățirii nivelului de trai. Noile regulamente contribuie la limitarea creșterii temperaturii globale în conformitate cu Acordul de la Paris și oferă un exemplu la nivel internațional, sporind considerabil nivelul de ambiție dincolo de cel prevăzut în Amendamentul de la Kigali la Protocolul de la Montreal.

Noi reglementări privind utilizarea de gaze fluorurate

La nivelul UE, gazele fluorurate generează în prezent 2,5 % din totalul emisiilor de GES. Regulamentul consolidat privind gazele fluorurate va preveni aproximativ 300 de milioane de tone de emisii de CO2 echivalent până în 2050.

Un nivel sporit de ambiție: acordul consolidează sistemul de cote pentru hidrofluorocarburi (reducerea treptată a HFC). Utilizarea hidrofluorocarburilor (HFC) – gazele fluorurate cel mai frecvent utilizate, care reprezintă aproximativ 90 % din emisiile de gaze fluorurate – ar urma să fie redusă cu 95 % până în 2030, comparativ cu 2015, și să ajungă la zero până în 2050. Începând din 2025, cota de HFC alocată anual de Comisie va fi vândută cu 3 EUR pe tonă de CO2 echivalent.

Acordul introduce noi restricții pentru a se asigura că gazele fluorurate nu vor fi utilizate în echipamentele noi decât în cazul în care nu sunt disponibile alternative adecvate sau că se vor utiliza doar gazele fluorurate cele mai benefice pentru climă. De exemplu, sistemele de climatizare, pompele de căldură și echipamentele electrice noi trebuie să utilizeze gazele cele mai benefice pentru climă, iar din unele tipuri de echipamente trebuie să dispară complet gazele fluorurate.

Este cazul, printre altele, al echipamentelor de comutație de tensiune medie, în care se utilizează în mod tradițional hexafluorură de sulf (SF6), cel mai puternic gaz cu efect de seră din lume. Noile restricții se vor aplica în perioada 2025-2035, în funcție de capacitatea fiecărui tip de echipament de a trece la soluții benefice pentru climă.

Pe lângă promovarea piețelor de echipamente benefice pentru climă, o interdicție la export va garanta că echipamentele învechite care utilizează agenți frigorifici cu un potențial ridicat de încălzire globală și care nu pot fi vândute în UE nu vor putea fi nici exportate către alte țări din lume.

Propunerea privind gazele fluorurate garantează faptul că UE respectă toate normele Protocolului de la Montreal și chiar că va depăși obiectivele stabilite de acesta.

Reducerea costurilor pentru consumatori: se preconizează că prețurile vor scădea pe măsură ce se va extinde piața echipamentelor benefice pentru climă. În plus, acestea vor genera costuri mai mici la energie, ceea ce le va permite oamenilor să economisească bani pe durata de viață a echipamentelor.

Utilizarea substanțelor care diminuează stratul de ozon (SDSO) în echipamentele noi este deja interzisă în UE. Prin introducerea noilor măsuri, care vizează produsele în care SDSO erau utilizate legal în trecut, UE dorește să prevină, până în 2050, echivalentul a aproximativ 200 de milioane de tone de emisii de CO2 și a aproximativ 32 000 de tone de emisii cu potențial de diminuare a stratului de ozon.

Majoritatea reducerilor suplimentare ale emisiilor vor fi realizate prin introducerea obligației de recuperare sau de distrugere a SDSO din spumele pentru izolație în momentul renovării sau al demolării clădirilor. Și utilizarea SDSO în industria chimică va fi, de acum, mai strict reglementată.

Industria de profil și autoritățile vor beneficia de pe urma economiilor de costuri, grație unui sistem modernizat de licențe și eliminării cerințelor caduce privind cotele și înregistrarea.

Ce urmează privind acordul provizoriu al Parlamentului European

Ambele acte legislative vor îmbunătăți respectarea și punerea în aplicare a normelor, facilitând astfel controlul importurilor și al exporturilor de către autoritățile vamale și de supraveghere, precum și combaterea comerțului ilegal cu gaze și echipamente conexe. De asemenea, datorită acordului, monitorizarea va deveni mai cuprinzătoare, acoperind o gamă mai largă de substanțe și de activități, iar procedurile de raportare și verificare a datelor vor fi îmbunătățite.

Este necesar ca acordul provizoriu să fie adoptat în mod oficial de Parlamentul European și de Consiliu. După încheierea acestui proces, ambele regulamente vor fi publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și vor intra în vigoare.