Oficialii UE preconizează că prin creșterea disponibilității textilelor uzate vor fi create locuri de muncă la nivel local și se vor economisi bani pentru consumatorii din UE și din afara acesteia, reducând în același timp impactul producției de textile asupra resurselor naturale.

Comisia propune introducerea unor sisteme obligatorii și armonizate de răspundere extinsă a producătorilor pentru textile în toate statele membre ale UE. Sistemele de răspundere extinsă a producătorilor au reușit să îmbunătățească gestionarea deșeurilor provenite de la mai multe produse, cum ar fi ambalajele, bateriile și echipamentele electrice și electronice.

Producătorii vor acoperi costurile de gestionare a deșeurilor textile, ceea ce le va oferi, de asemenea, stimulente pentru a reduce deșeurile și a spori circularitatea produselor textile – proiectarea de produse mai bune încă de la început. Suma pe care producătorii o vor plăti pentru sistemul de răspundere extinsă a producătorilor va fi ajustată în funcție de performanța de mediu a textilelor, un principiu cunoscut sub denumirea de „eco-modulare”.

Normele comune ale UE privind răspunderea extinsă a producătorilor vor facilita, de asemenea, punerea în aplicare de către statele membre a cerinței de colectare separată a textilelor începând cu 2025, în conformitate cu legislația actuală. Contribuțiile producătorilor vor finanța investiții în capacități de colectare separată, sortare, reutilizare și reciclare.

Normele propuse privind gestionarea deșeurilor urmăresc să asigure că textilele uzate sunt sortate în vederea reutilizării și că ceea ce nu poate fi reutilizat este direcționat cu prioritate către reciclare. Întreprinderile sociale active în colectarea și tratarea textilelor vor beneficia de oportunități de afaceri sporite și de o piață mai mare pentru textilele de ocazie.

Autoritățile de reglementare vor promova, de asemenea, cercetarea și dezvoltarea de tehnologii inovatoare pentru circularitatea sectorului textilelor, cum ar fi reciclarea fibrelor în fibre.

Propunerea abordează, de asemenea, problema exporturilor ilegale de deșeuri textile către țări care nu dispun de mijloacele necesare pentru a le gestiona. Noua lege ar clarifica ceea ce constituie deșeuri și ceea ce se consideră a fi textile reutilizabile, pentru a opri practica exporturilor de deșeuri deghizate ca și cum se face pentru reutilizare.

Aceasta va completa măsurile din cadrul propunerii pentru un nou regulament privind transferurile de deșeuri, care vor asigura faptul că transferurile de deșeuri textile au loc numai atunci când există garanții că deșeurile sunt gestionate într-un mod ecologic rațional.

Situația deșeurilor textile în UE

Uniunea Europeană generează 12.6 milioane de tone de deșeuri textile pe an. Numai îmbrăcămintea și încălțămintea reprezintă 5.2 milioane de tone de deșeuri, echivalentul a 12 kg de deșeuri pe persoană în fiecare an. În prezent, doar 22 % din deșeurile textile postconsum sunt colectate separat pentru reutilizare sau reciclare, în timp ce restul sunt adesea incinerate sau depozitate.

Directiva-cadru privind deșeurile este cadrul juridic al UE pentru gestionarea deșeurilor în UE. Aceasta stabilește definițiile referitoare la gestionarea deșeurilor, inclusiv definițiile deșeurilor, reciclării și recuperării, ierarhia deșeurilor și conceptele de bază.

Inițiativa propusă recent răspunde angajamentului asumat de Comisie în Strategia UE pentru textile sustenabile și circulare de a propune măsuri de armonizare a normelor privind răspunderea extinsă a producătorilor pentru textile și de a dezvolta stimulente economice pentru ca produsele textile să devină mai sustenabile și mai circulare.