Scopul acestei directive este protejarea consumatorilor împotriva afirmațiilor înșelătoare legate de sustenabilitate, inclusiv legat de compensarea emisiilor de carbon. Prin aceasta se va urmări clarificarea vinei pe care o poartă comercianții care contribuie la obsolescența produselor, prin actualizări de software care nu sunt obligatorii sau achiziționarea de piese de schimb direct de la aceștia.

Directiva va contribui la informarea mai bună a consumatorilor în ce privește alegerea produselor ecologice care contribuie la o economie circulară. De exemplu, produsele europene vor avea aplicată o etichetă universală care să ateste garanția comercială pentru durabilitate.

Ca urmarea a aprobării Consiliului European față de poziția reprezentanților Parlamentului European, actul legislativ a fost adoptat. După ce va fi semnată de președintele Parlamentului și cel al Consiliului European, directiva va fi publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și va intra în vigoare la 20 de zile de la publicare.