Obiectivul CBAM

Principalul obiectiv al acestei măsuri de mediu este de a împiedica relocarea emisiilor de dioxid de carbon. De asemenea, va încuraja țările partenere să instituie politici de tarifare a carbonului pentru a combate schimbările climatice.

CBAM vizează importurile de produse cu emisii ridicate de dioxid de carbon, cu respectarea deplină a normelor comerțului internațional, pentru a împiedica ca eforturile UE de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră să fie neutralizate din cauza importurilor de produse fabricate în țări din afara UE, unde politicile pentru combaterea schimbărilor climatice sunt mai puțin ambițioase decât cele din Uniunea Europeană.

Mecanismul va fi util și pentru a împiedica relocarea producției sau importul de produse cu emisii ridicate de dioxid de carbon.

CBAM vizează produse precum ciment, aluminiu, îngrășăminte, energie electrică, fier și oțel.

CBAM este conceput pentru a funcționa în paralel cu sistemul UE de comercializare a certificatelor de emisii (EU ETS), ca o oglindire și o completare a rolului acestuia în ce privește mărfurile importate.

CBAM va înlocui treptat mecanismele existente ale Uniunii Europene de contracarare a riscului de relocare a emisiilor de dioxid de carbon, în special alocarea cu titlu gratuit a certificatelor EU ETS.

Sectoare acoperite

În ceea ce privește sectoarele acoperite de mecanismul de ajustare la frontieră în funcție de carbon (CBAM) – sectorul cimentului, al aluminiului, al îngrășămintelor, al producției de energie electrică, al hidrogenului, al fierul și oțelului, precum și al unor precursori și al unui număr limitat de produse din aval – Consiliul și Parlamentul au convenit să elimine certificatele cu titlu gratuit pe o perioadă de nouă ani, cuprinsă între 2026 și 2034.

În această perioadă, CBAM se va aplica numai proporției de emisii care nu beneficiază de certificate cu titlu gratuit în cadrul EU ETS, pentru a se asigura conformitatea deplină cu normele Organizației Mondiale a Comerțului.

Ce este sistemul UE de comercializare a certificatelor de emisii

EU ETS stabilește un preț pentru CO2 și reduce nivelul permis al emisiilor în fiecare an în sectoare precum producția de energie electrică și termică, sectoarele industriale mari consumatoare de energie și aviația comercială. Acordul recent are ca scop reducerea emisiilor din sectoarele EU ETS cu 62 % până în 2030, comparativ cu nivelurile din 2005.

Aceasta reprezintă o creștere substanțială de 19 puncte procentuale în comparație cu reducerea de 43 % în temeiul legislației existente. Ritmul reducerilor anuale de emisii va crește, de asemenea, de la 2,2 % pe an în cadrul sistemului actual la 4,3 % din 2024 până în 2027 și la 4,4 % din 2028 încolo.

Rezerva pentru stabilitatea pieței, care stabilizează piața carbonului prin eliminarea surplusului de certificate, va fi consolidată.

Acordul va elimina treptat certificatele de emisii gratuite pentru anumite întreprinderi și va introduce gradual mecanismul de ajustare la frontieră în funcție de carbon (CBAM) în perioada 2026-2034 pentru sectoarele vizate.

Până în 2026, Comisia va reexamina impactul CBAM, luând în considerare, de asemenea, riscurile de relocare a emisiilor de dioxid de carbon, și va evalua necesitatea de a se lua măsuri suplimentare.

Până la 31 iulie 2026, Comisia va efectua o evaluare și va prezenta un raport cu privire la posibilitatea de a include sectorul incinerării deșeurilor municipale în ETS, în vederea includerii acestuia începând din 2028 și a evaluării necesității unei posibilități de renunțare până la 31 decembrie 2030.

Ce umează

CBAM se va aplica inițial importurilor de anumite produse și precursori selecționați a căror producție generează emisii ridicate de dioxid de carbon și care prezintă cel mai mare risc de relocare a emisiilor de dioxid de carbon: ciment, fier și oțel, aluminiu, îngrășăminte, energie electrică și hidrogen.

În urma acestei extinderi a sferei de aplicare, CBAM va capta în cele din urmă – după introducerea completă – peste 50 % dintre emisiile din sectoarele care fac obiectul sistemului de comercializare a certificatelor de emisii. În temeiul acestui acord politic, CBAM va intra în vigoare în faza de tranziție începând cu 1 octombrie 2023.

Introducerea treptată a CBAM de-a lungul timpului va permite o tranziție adecvată, previzibilă și proporțională pentru întreprinderile din UE și din afara UE, precum și pentru autoritățile publice.

În această perioadă, importatorii de produse care intră în domeniul de aplicare al noilor norme vor trebui să raporteze doar emisiile de gaze cu efect de seră încorporate în importurile lor (emisii directe), fără a efectua plăți sau ajustări financiare. Acordul prevede că emisiile indirecte vor fi incluse în domeniul de aplicare după perioada de tranziție, pe baza unei metodologii care urmează să fie definită între timp.

De îndată ce intră în vigoare sistemul permanent, conform unui calendar care urmează a fi definit în normele revizuite ale sistemului de comercializare a certificatelor de emisii al UE, aflate actualmente în proces de negociere, importatorii vor trebui să declare anual cantitatea de produse importate în UE în anul precedent și emisiile de gaze cu efect de seră încorporate în acestea.

Apoi, importatorii vor restitui numărul corespunzător de certificate CBAM. Prețul certificatelor va fi calculat în funcție de prețul mediu săptămânal de licitație al certificatelor de emisii ale UE, exprimat în EUR/tonă de CO2 emis.