Aceste tehnologii se vor concentra asupra sectoarelor în care emisiile sunt deosebit de dificile sau costisitoare de redus, cum ar fi, de exemplu, emisiile de proces din sectorul cimentului sau valorificarea energetică a deșeurilor.

Prin urmare, Comisia a adoptat recent o comunicare privind gestionarea industrială a carbonului, care oferă detalii cu privire la modul în care aceste tehnologii ar putea contribui la reducerea emisiilor cu 90 % până în 2040 și la atingerea neutralității climatice până în 2050.

În Regulamentul privind industria care contribuie la obiectivul zero emisii nete, Comisia a propus ca UE să dezvolte o capacitate de stocarede cel puțin 50 de milioane de tone pe an până în 2030. Pe baza evaluării impactului privind obiectivul climatic recomandat de UE pentru 2040, această cifră va trebui să crească la aproximativ 280 milioane de tone până în 2040. Comunicarea privind gestionarea industrială a carbonului stabilește o abordare politică cuprinzătoare pentru atingerea acestor obiective.

Un sistem industrial de management al carbonului

Comunicarea recentă identifică un set de acțiuni care trebuie întreprinse la nivelul UE și la nivel național pentru a permite implementarea acestor tehnologii și infrastructura necesară pentru a crea o piață unică pentru CO2 în Europa în deceniile următoare.

Comisia va începe lucrările pregătitoare cu privire la un posibil viitor pachet de reglementare privind transportul și stocarea CO2, care să ia în considerare aspecte precum structura pieței și a costurilor, accesul terților, standardele de calitate pentru emisiile de CO2 sau stimulentele pentru investiții în infrastructuri noi. Centrul Comun de Cercetare (JRC) al Comisiei a publicat un raport privind viitoarea rețea de transport CO2 pentru Europa și nevoile de investiții aferente.

Comisia va evalua, de asemenea, volumele de CO2 care trebuie eliminate direct din atmosferă (absorbții industriale de carbon) pentru a îndeplini obiectivele ambițioase ale UE de reducere a emisiilor pentru 2040 și 2050 și va evalua obiectivele generale și măsurile de politică pentru atingerea acestora. Aceasta va include o evaluare a modului în care absorbțiile și stocarea permanentă ar putea fi contabilizate în cadrul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS).

Pentru a contribui la extinderea pieței captării și stocării permanente a emisiilor de CO2, Comisia va stabili orientări pentru procesele de autorizare a proiectelor și va crea un atlas al potențialelor situri de stocare. În cooperare cu statele membre, Comisia va dezvolta, de asemenea, un instrument de agregare pentru corelarea furnizorilor de CO2 cu operatorii de transport și depozitare și cu achizitorii de CO2.

Comisia urmărește să stabilească un cadru clar de contabilizare a carbonului pentru utilizarea CO2 captat ca resursă, care ar reflecta beneficiile pentru climă ale utilizării CO2 ca resursă în procesele industriale. Acest lucru va contribui la stimularea adoptării carbonului durabil în sectoarele industriale.

Pentru ca proiectele de gestionare industrială a carbonului să aibă loc pe teren, Comisia stabilește o serie de acțiuni orizontale care ar putea crea un mediu mai atractiv pentru investiții.

  • Investiții și finanțare: UE și statele membre ar trebui să promoveze în continuare proiectele industriale de gestionare a emisiilor de dioxid de carbon în cadrul programelor UE privind infrastructura energetică și ar putea lua în considerare proiecte importante de interes european comun (PIIEC). Comisia va evalua dacă anumite proiecte de captare a CO2 pot fi deja sprijinite prin mecanisme de finanțare bazate pe piață, cum ar fi licitațiile concurențiale ca serviciu în cadrul Fondului pentru inovare.
  • Cercetarea, inovarea și sensibilizarea publicului: Comisia va lua în considerare stimularea finanțării pentru cercetare și inovare privind proiectele industriale de gestionare a carbonului prin intermediul instrumentelor existente, în special Orizont Europa și Fondul pentru inovare. Comisia va sprijini, de asemenea, instituirea unei platforme de schimb de cunoștințe pentru proiectele de captare, utilizare și stocare a dioxidului de carbon (CUSC). În strânsă colaborare cu statele membre, Comisia va sensibiliza publicul cu privire la aceste tehnologii, inclusiv prin evidențierea beneficiilor acestora și prin discutarea potențialelor recompense pentru comunitățile locale.
  • Cooperarea internațională: Comisia va accelera colaborarea cu partenerii internaționali în ceea ce privește gestionarea industrială a carbonului, în special în ceea ce privește armonizarea raportării și contabilizării activităților de gestionare a carbonului, și se va asigura că cadrele internaționale de stabilire a prețului carbonului iau în considerare absorbțiile pentru a aborda emisiile din sectoarele greu de redus.