Comisia Europeană a instituit deja un cadru juridic de sprijin pentru extinderea rețelelor electrice în întreaga Europă. Odată cu integrarea deplină a piețelor UE, o rețea modernizată de infrastructură va asigura faptul că cetățenii și întreprinderile pot beneficia de o energie mai ieftină și mai curată.

Se preconizează că, până în 2030, consumul de energie electrică în UE va crește cu aproximativ 60 %. Rețelele vor trebui să se adapteze la un sistem mai digitalizat, descentralizat și flexibil, cu milioane de panouri solare instalate pe acoperiș, pompe de căldură și comunități energetice locale care să își partajeze resursele, un număr mai mare de surse regenerabile de energie offshore, mai multe vehicule electrice de încărcat și creșterea nevoilor de producție de hidrogen.

Având în vedere că 40 % din rețelele noastre electrice au mai mult de 40 de ani, iar capacitatea noastră de transport transfrontalier urmează să se dubleze până în 2030, sunt necesare investiții în valoare de 584 de miliarde de euro.

Planul de acțiune urmărește să abordeze principalele provocări în ceea ce privește extinderea, digitalizarea și o mai bună utilizare a rețelelor de transport și distribuție a energiei electrice din UE. Planul identifică acțiuni concrete și adaptate pentru a contribui la deblocarea investițiilor necesare pentru a accelera rețelele electrice europene.

Acțiunile se axează pe punerea în aplicare și pe rezultate rapide pentru a aduce o schimbare în timp util pentru îndeplinirea obiectivelor noastre pentru 2030:

  • accelerarea punerii în aplicare a proiectelor de interes comun și elaborarea de noi proiecte prin coordonare politică, monitorizare consolidată și mai multe propuneri de proiecte;
  • îmbunătățirea planificării pe termen lung a rețelelor pentru a integra mai multe surse regenerabile de energie în sistemul energetic, inclusiv hidrogenul, și pentru a răspunde cererii de electrificare, prin orientarea activității operatorilor de sistem, precum și a autorităților naționale de reglementare;
  • introducerea unor stimulente de reglementare prin orientări privind investițiile anticipative, orientate spre viitor și partajarea transfrontalieră a costurilor pentru proiectele offshore;
  • încurajarea unei mai bune utilizări a rețelelor prin creșterea transparenței și îmbunătățirea tarifelor de rețea pentru rețele mai inteligente, o eficacitate sporită, precum și tehnologii și soluții inovatoare, prin sprijinirea cooperării dintre operatorii de sistem și recomandările Agenției pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei (ACER);
  • îmbunătățirea accesului la finanțare pentru proiectele de rețele prin creșterea vizibilității oportunităților oferite de programele de finanțare ale UE, în special pentru rețelele inteligente și pentru modernizarea rețelelor de distribuție;
  • stimularea unei autorizări mai rapide pentru extinderea rețelelor prin furnizarea de sprijin tehnic pentru autorități și orientări privind o mai bună implicare a părților interesate și a comunităților;
  • îmbunătățirea și securizarea lanțurilor de aprovizionare în domeniul rețelelor, inclusiv prin armonizarea cerințelor industriei pentru producție și racordarea consumatorilor.