ESG Today scrie că noile standarde pentru raportare au fost date publicității de către GRI ca urmare a cererii venite din partea stakeholderilor. Aceștia își doresc o transparență mai mare privind modul în care activitățile de exploatare a resurselor miniere afectează mediul înconjurător și care sunt pașii pentru ca acestea să aibă o activitate mai sustenabilă.

Carol Adams, președintele consiliului administrativ al Global Reporting Initiative (GSSB), a declarat că „din punct de vedere al sustenabilității, sectorul mineritului este complex, în sensul în care este și parte din problemă, dar reprezintă și soluția pentru o economie verde. Tranziția către activități cu emisii reduse de carbon poate fi realizată doar cu ajutorul mineralelor pe care această industrie le oferă - și totuși, activitățile de exploatare a resurselor pot avea un impact foarte dăunător și profund atât asupra naturii, cât și asupra oamenilor.”

Numit GRI 14: Mining Sector 2024, noul standard de raportare reprezintă a patra lucrare dintr-o serie planificată de către experții din cadrul GRI. Primul standard de raportare al organizației a fost dat publicității în anul 2021 și a fost dedicat sectorului de exploatare al petrolului și al gazelor naturale, fiind urmat de agricultură, acvacultură și piscicultură în 2022.

Per total, GRI își propune să standardizeze raportarea ESG în 40 de sectoare, prioritare fiind acelea care au cel mai mare impact negativ asupra planetei.

„Avem nevoie de raportare detaliată, consistentă și comparabilă la nivel global legată de impactul semnificativ pe care îl au companiile miniere, iar standardul GRI poate oferi acest lucru. Mai important, el va ajuta companiile miniere să comunice mai bine cu stakeholderii legat de problemele care contează cel mai mult pentru comunități”, adaugă Adams.

Experții din cadrul GRI susțin că cel mai recent standard dat publicității de companie pentru sectorul minier a fost realizat cu ajutorul unui grup independent de stakeholderi din varii industrii, dar și cu implicarea investitorilor, a sindicaliștilor și a reprezentanților societăților civile.