Concursul, ajuns la a patra ediție consecutivă, a început de la 1 martie și se desfășoară până la încheierea anului școlar. Clasele care reușesc să colecteze, în următoarele patru luni, cele mai mari cantități de hârtie/carton, plastic şi aluminiu vor fi recompensate cu premii totale în valoare de 75.000 RON.

La fel ca la ediția anterioară, competiția se va desfășura între clasele aceleiași școli, pentru a stimula și mai mult implicarea elevilor și a profesorilor. Fiecare clasă va putea înscrie, în mod direct, cantitatea de deșeuri colectată, în platforma online ExpertDeseuri.ro. Pe această platformă, în secțiunea dedicată, vor fi centralizate toate cantitățile colectate, urmând ca pe baza acestora să se desemneze câștigătorii.

Clasa din fiecare școală care va colecta cea mai mare cantitate de deșeuri reciclabile primește un premiu în valoare de 1.000 RON. Simultan cu derularea concursului de colectare separată, în școli vor fi organizate si sesiuni de informare a elevilor și părinților cu privire la importanța și modalitățile de colectare separată a deșeurilor.

Județul cu cele mai multe școli partenere în program este Ialomița (17 școli), urmat de Călărași și Constanța, cu câte 12, respectiv 11 școli. În județul Dâmbovița sunt 10 școli, 9 în Vâlcea, iar în Ilfov și Tulcea sunt câte 4 școli.

”Concursul încurajează colectarea separată a deșeurilor și observăm că atât elevii cât și profesorii se mobilizează din ce în ce mai mult, de la an la an. În cele trei ediții de până acum, au fost colectate 179.000 kg de deșeuri în vederea reciclării”, a declarat Anda Sebesi, Director de Comunicare la Asociația CSR Nest.

În cadrul concursului de anul trecut, au fost colectate 78.000 kg de deşeuri, aproape dublu față de ediția anterioară. Deșeurile au fost adunate pe două fracţii: hârtie/carton şi plastic/PET + doze de aluminiu.

Ediția desfășurată în anul școlar 2021-2022 a reunit peste 32.000 de elevi și peste 600 de profesori, iar în cele 53 de școli incluse în program au fost amplasate 53 de containere de exterior și 530 pubele de interior, pe două fracții – hârtie / carton, plastic/PET și metal. La solicitarea directorilor de școli în edițiile anterioare, activitățile educaționale și de colectare separată a deșeurilor au fost extinse începând de anul trecut și la nivelul ciclului primar.

Platforma ‘Azi pentru Mâine’ este un proiect de susținere a comunităților din România, finanțat de Fundația Coca-Cola, care se înscrie în demersurile de sustenabilitate ale Sistemului Coca-Cola în România, reunite în cadrul platformei După Noi.

Lansat în 2019, la inițiativa Asociației CSR Nest, sprijinit de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, cu scopul de a oferi informații și infrastructură pentru colectare selectivă, treptat, proiectul evoluat către o platformă complexă, cu componente pe mai multe direcții interconectate și complementare: educare, conștientizare, infrastructură și conlucrare pentru aducerea la aceeași masă a tuturor actorilor implicați în procesul de colectare separată și facilitarea implementării unor sisteme de colectare separată în vederea reciclării în diferite comunități.

În cadrul aceleiași platforme, Asociația CSR Nest a publicat Ghidul de colectare separată a deșeurilor. Ghidul poate fi consultat pe website-ul dedicat platformei, www.azipentrumaine.ro şi conține detalii importante despre cum se face corect colectarea acasă, la serviciu, în comunitate, pașii de urmat pentru implementare și diferite răspunsuri și soluții sau studii de caz.