Printre coordonatorii pachetelor de lucru se află și June Communications, care gestionează pachetul de comunicare, diseminare și exploatare.

Scopul principal al proiectului BIOservicES este să studieze legăturile dintre diferitele organisme din sol precum virusuri, bacterii, arhee, fungi, prosisti, nematode, microartopode, râme, izopode, milipede, insecte și păianjeni, și modul în care acestea contribuie la crearea mai multor funcții și servicii de diferite scale, luând în considerare diferite utilizări ale solului și schimbările climatice. Astfel, proiectul va contribui la obiectivul 6 al Misiunii Solului, „Îmbunătățirea structurii solului pentru a accentua calitatea habitatului pentru biota solului și culturi”.

Proiectul vizează identificarea presiunilor și a factorilor care afectează organismele solului și efectele acestora, efectuarea unei evaluări economice a contribuției acestora în ecosistem, dezvoltarea unor instrumente și modele de sprijinire a deciziilor care să ajute la conceperea unor practici de management, monitorizare, conservare și restaurare, reziliente din punct de vedere climatic.

„Misiunea noastră este să creștem gradul de conștientizare cu privire la rolul semnificativ pe care organismele din sol îl joacă în mediu, asigurând accesul la informații din domeniu. Deși importanța acestora în furnizarea de servicii ecosistemice multiple este cunoscută, încă ne confruntăm cu o lipsă a studiilor despre legătura dintre organismele cheie ale solului și crearea unor servicii ecosistemice cruciale în diferite utilizări ale solului.”

„Prin înțelegerea acestor conexiuni între organisme și serviciile ecosistemice în diferite medii, BIOservicES dorește să reducă decalajul de cunoștințe și să deschidă drumul deciziilor informate”, declară Raul Zornoza, coordonatorul proiectului BIOservicES, și profesor al Universității Politehnica din Cartagena.

În prezent, diferite presiuni afectează procesele solului în diferite utilizări ale acestuia la nivel European. Pentru a studia implementarea practicilor de management sustenabile, au fost selectate 25 de zone experimentale, cu o gamă variantă în ceea ce privește sănătatea solului ca urmare a diferitelor practici de management, din diferite regiuni, precum cele Alpine în Elveția, Atlantice și Mediteraneene din Spania, Continentale în Germania și Boreale în Letonia, acoperind 8 tipuri de sol.

Proiectul BIOservicES, condus de Universitatea Politehnica Cartagena și coordonat de profesorul Raul Zornoza, a debutat în Septembrie 2023. BIOservicES își propune să înțeleagă conexiunea dintre organismele solului și livrarea diferitelor funcții ecosistemice și servicii la diferite scale, identificând presiunile și factorii ce rezultă din diferitele utilizări ale solului și schimbările climatice, și realizând o evaluare economică a contribuției organismelor solului în diferitele servicii ecosistemice.

Proiectul este format dintr-o echipă interdisciplinară, de la universități, până la ONG-uri, companii private și alte entități din diferite țări europene și Statele Unite ale Americii, cu expertiză în cercetare, agricultură, inovare socială și comunicare. Coordonatorul proiectului este Universitatea Politehnica din Cartagena, responsabilă pentru gestionarea proiectului și pentru asigurarea unei bune colaborări între parteneri, având în vedere și cerințele etice.

Partenerii implicați în proiectul BIOservicES includ Institutul de Cercetări Agricole, Piscicole și Alimentare - Belgia, Institutul Thünen și Institutul Federal de Cercetare al Zonelor Rurale.