Punând accentul pe planul REPowerEU și pe eliminarea treptată a importurilor europene de combustibili fosili din Rusia, proiecte finanțate de UE acoperă o gamă largă de industrii, cum ar fi industria cimentului, a oțelului, a biocarburanților avansați, a combustibililor de aviație derivați din surse regenerabile, a energiei eoliene și solare și a hidrogenului din surse regenerabile și a derivaților acestuia.

Finanțarea va contribui la ecologizarea unor sectoare importante ale economiei europene, în special a celor care sunt dificil de decarbonizat.

Proiectele selectate sunt situate în 15 state membre ale UE: Austria, Belgia, Croația, Cehia, Danemarca, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Țările de Jos, Portugalia, Spania și Suedia, precum și în Norvegia.

Toate proiectele sprijinite vor intra în funcțiune înainte de 2030 și ar trebui să permită evitarea a 221 de milioane de tone de emisii de CO2 în primii 10 ani de funcționare.

Cele 41 de proiecte au fost selectate în urma celei de a treia cereri de propuneri de proiecte la scară largă, care a acoperit patru teme: decarbonizarea „generală”; „electrificarea industriei și hidrogenul”; „producția de tehnologii curate”, precum și „proiecte-pilot de dimensiuni medii”.

Proiectele finanțate

  • În cadrul temei decarbonizării „generale”: 8 proiecte în valoare de 1,4 miliarde EUR

Acestea includ 3 proiecte care provin din rafinării și 5 proiecte din sectorul cimentului și al varului și sunt situate în Belgia, Croația, Germania, Grecia, Țările de Jos, Portugalia și Suedia.

  • În cadrul temei „electrificării industriei și hidrogenului”: 13 proiecte în valoare de aproape 1,2 miliarde EUR

Printre acestea se numără 6 proiecte privind producția de hidrogen din surse regenerabile, precum și 7 proiecte privind utilizarea hidrogenului în diferite sectoare: industria chimică, rafinării și oțel. Proiectele sunt situate în Austria, Belgia, Franța, Germania, Țările de Jos, Portugalia, Spania, Suedia și Norvegia.

  • În cadrul temei „producției de tehnologii curate”: 11 proiecte în valoare de aproape 800 milioane EUR

Acestea includ 4 proiecte privind producția de electrolizoare, 4 proiecte privind bateriile (inclusiv reciclarea) și 3 proiecte privind panourile și modulele fotovoltaice, situate în Belgia, Danemarca, Germania, Finlanda, Spania, Suedia și Norvegia.

  • În cadrul temei „proiectelor-pilot de dimensiuni medii”: 9 proiecte în valoare de 250 de milioane EUR

Printre acestea se numără 2 proiecte din domeniul energiei eoliene, 2 din domeniul energiei oceanice, 2 privind produsele chimice și proiecte din sectorul sticlei, privind captarea carbonului și e-combustibilii. Proiectele sunt situate în Cehia, Danemarca, Franța, Germania, Irlanda, Italia, Țările de Jos, Spania și Norvegia.

Proiectele selectate au fost evaluate de experți independenți pe baza a cinci criterii de atribuire: capacitatea de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră în comparație cu tehnologiile tradiționale; nivelul de inovare; maturitatea operațională, financiară și tehnică; scalabilitatea, precum și eficiența din punctul de vedere al costurilor.

La sfârșitul anului, Comisia va lansa următoarea cerere de propuneri pentru proiecte la scară largă în cadrul Fondului pentru inovare, cu un buget majorat de 4 miliarde EUR.

Fondul pentru inovare EU ETS este unul dintre cele mai mari programe de finanțare din lume pentru implementarea tehnologiilor inovatoare și cu zero emisii nete. Fondul este unul dintre instrumentele-cheie ale Planului industrial din cadrul Pactului verde european.

Finanțat din veniturile obținute din licitarea certificatelor din sistemul UE de comercializare a certificatelor de emisii (EU ETS), programul a organizat deja două cereri de propuneri la scară largă, acordând granturi în valoare de 1,1 miliarde EUR și, respectiv, 1,8 miliarde EUR pentru 7, respectiv 16 proiecte.

Dispunând de un venit estimat în prezent la aproximativ 40 de miliarde EUR până în 2030, Fondul pentru inovare urmărește să ajute întreprinderile să investească în energia curată și să introducă pe piață tehnologii care pot decarboniza industria europeană, stimulând în același timp competitivitatea acesteia. Granturile sunt acordate pentru a acoperi decalajul în materie de costuri dintre tehnologiile inovatoare respective și cele convenționale.

Fondul pentru inovare acordă granturi prin intermediul unor cereri de propuneri periodice și, în viitor, prin intermediul unor proceduri de ofertare concurențiale (licitații).