Proiectul își propune ca până în anul 2024 să creeze premisele cooperării dintre IMM-urile locale și autoritățile publice și să faciliteze dezvoltarea de politici publice care să sprijine adoptarea de soluții verzi și digitale de către IMM-urile din Ilfov și Torino.

Proiectul are ca parteneri Asociația Măgurele Science Park în România și Environment Park în Italia.

În cadrul proiectului vor fi analizate normele locale și vor fi încurajate soluții pentru colaborarea dintre mediul public și cel privat pentru adoptarea de modele de business ”verzi” și digitale pentru dezvoltarea rezilienței companiilor mici din cele două regiuni.

În procesul de dezvoltare a pactelor ecologice locale vor fi implicați reprezentanți ai tuturor stakeholderilor relevanți, procesul de co-creare fiind ghidat de experți din Amsterdam – oraș etalon în implementarea unui pact ecologic.

În cadrul proiectului 5 IMM-uri vor fi sprijinite să deruleze campanii de crowdfunding pentru introducerea pe piață a unor produse verzi, care vizează economia circulară. Totodată, 10 IMM-uri vor beneficia de mentorat în inovare, dezvoltarea de soluții verzi și digitalizare.

IMM-urile din cele două regiuni vor primi îndrumare din partea experților fonduri-structurale.ro pentru identificarea și obţinerea de finanțări europene (gestionate la nivel national sau european).

Proiectul reprezintă o inițiativă de pionierat în România și va explica și aplica pentru prima dată conceptele Green Deal-ului european la nivelul autorităților și IMM-urilor care își vor adapta modelele de business.

Află aici detalii despre ce este Green Deal - Pactul Verde European.

La nivel european, Comisia a selectat 8 proiecte pe care le va sprijini să dezvolte pacte ecologice locale, care vor deveni exemple pentru noi comunități. În cadrul acestei inițiative europene se dezvoltă pacte ecologice locale în Italia, România, Franța, Finlanda, Germania, Suedia, Croația, Austria, Danemarca, Olanda, Ungaria, Slovacia, Slovenia, Cipru și Spania.