Una dintre principalele priorități ale Uniunii Europene până în 2030 este promovarea cheltuielilor responsabile, care să aibă impact social și de mediu, și să contribuie la realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă.

Criteriile ESG (Environment, Social, Governance) au devenit o preocupare constantă a domeniului de afaceri.

Sectorul de achiziții din cadrul companiilor rămâne în zona voluntară, însă poate reprezenta unul dintre domeniile în care companiile pot contribui la promovarea economiei verzi si la incluziunea socială a persoanelor vulnerabile, prin guvernanța socială și prin contractarea anumitor servicii și produse către unități protejate sau către întreprinderi sociale de inserție.

Dacă consumatorii vor să știe originea produselor achiziționate și materialele din care acestea au fost confecționate, companiile vor să fie văzute drept lideri în guvernanță sustenabilă.

Printre subiectele de o importanță semnificativă, la zi, în departamentele de achiziții, se numără buna gestionare a resurselor financiare, digitalizarea și sustenabilitatea.

Asociația Ateliere Fără Frontiere a organizat recent dezbaterea „Achiziții sustenabile în mediul de afaceri din România. Provocări, soluții și bune practici”, care face parte dintr-un proiect mai amplu intitulat Achiziții cu impact social și de mediu, derulat de Asociația Centrul pentru Legislație Nonprofit în parteneriat cu Fundația Civitas pentru Societatea Civilă Cluj și Asociația Ateliere fără Frontiere cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021.

Scopul proiectului este creșterea nivelului de implementare a achizițiilor cu impact social și de mediu la nivelul instituțiilor publice și al companiilor, în vederea îmbunătățirii incluziunii sociale a persoanelor din grupurile vulnerabile, și a calității vieții populației prin reducerea efectelor negative asupra mediului.

”Se știe că, la ora actuală, societatea exercită o presiune enormă asupra companiilor pentru a minimiza impactul asupra mediului pe care îl au produsele, procesele și lanțurile lor de aprovizionare. Achizițiile, ca instrument strategic de afaceri, pot juca un rol cheie în reducerea impactului organizațiilor asupra mediului prin integrarea măsurilor de sustenabilitate în evaluările furnizorilor și procesele de selecție. Și, în timp ce tehnologia este disponibilă astăzi, măsurarea parametrilor de mediu și integrarea standardizată în deciziile de aprovizionare reprezintă încă provocări majore pentru companii.” a subliniat Laszlo Borbely, Consilierul de Stat al Departamentului de Dezvoltare Durabilă.

Rata sărăciei relative continuă să fie una ridicată în România, în anul 2020 fiind de 23,4%, în valori absolute (INS) ponderea șomajului de lungă durată în rata totală a șomajului a crescut la 44,1 % o mare parte din din cei care se află în aceste statistici fiind persoane vulnerabile, cu situații precare sociale, educaționale și de sănătate.

Achizițiile din sectorul de afaceri pot contribui la promovarea economiei verzi și la incluziunea socială, prin contractarea de produse și servicii realizate de întreprinderile sociale de inserție și unitățile protejate, care oferă integrarea în muncă a persoanelor aflate departe de piața muncii.

”Asociația Ateliere Fără Frontiere reușește să reintegreze persoanele vulnerabile pe piața forței de muncă și a devenit un furnizor cunoscut de servicii și produse preponderent pentru sectorul privat. Aproximativ 50% din veniturile noastre provin din vânzări, majoritatea clienților fiind companiile din România. Colectăm deșeuri electrice și electronice, recondiționăm calculatoarele pe care le donăm școlilor, reutilizăm materialele publicitare outdoor pe care le transformăm în produse și cultivăm legume certificate bio. Avem o productivitate mult mai mică decât o companie obișnuită, dar reușim să acordăm o șansă celor cărora li s-a pus etichetă de ne-angajabili”, notează Damien Thiery, CEO-ul Ateliere Fără Frontiere.