Ca atare, companiilor generatoare de deșeuri din toate industriile, reciclatorilor și colectorilor de deșeuri li se cere responsabilizarea și implicarea activă față de eliminarea deșeurilor produse pentru protejarea mediului înconjurător, a vieții, cât și pentru a atinge obiectivele UE.

“O problemă în managementul deșeurilor o reprezintă chiar gestionarea acestora încă în mod analog, prin telefoane și documente , trasabilitatea și dovada pentru destinația finală a deșeurilor, deoarece aceste procese sunt realizate și monitorizate prin documente printate, sunt expuse, astfel, erorilor de tipar, iar evidența acestora este greu de urmărit. Procesele manuale, fără validare la locul de colectare, creează o lacună în fluxul de management al deșeurilor end to end”, ne spune Alexandru Petrescu, COO EcoTree.

Pentru a ajuta companiile să se apropie de obiectivele de sustenabilitate, platforma digitală de management al deșeurilor EcoTree vine ca un facilitator digital pentru companii, oferind un centru virtual all-in-one care ușurează interacțiunea dintre generatori și companiile de colectare/reciclare, asigurând transparență și claritate în ceea ce privește operațiunile de management al deșeurilor, dar și trasabilitatea deșeurilor.

“Trasabilitatea oferă transparență și responsabilitate în fluxul de reciclare a deșeurilor prin urmărirea acestora de la colectare, la transportul, depozitarea, reciclarea și transformarea în produse noi / sau eliminarea finală”, menționează Marius Cîrstea, Product Manager EcoTree.

Despre EcoTree, românii care pot ridica România de pe penultimul loc în UE în ceea ce privește reciclarea și managementul deșeurilor, am scris pe larg aici.

De aceea, este insuficient, în prezent, așa cum se întâmplă în fluxul operațional al generatorilor, doar înregistrarea informațiilor despre deșeurile companiei. Iar obținerea unui overview complet, în timp real, asupra întregului flux de management al deșeurilor din companie este extrem de importantă în transparentizarea relației dintre generator, colector și reciclator.

Astfel, pentru a obține trasabilitatea și eficiența între procesele administrative și operaționale în managementul deșeurilor, companiile au nevoie de sisteme digitale securizate de procesare, stocare și raportare a datelor legate de deșeurile generate.

Toate aceste informații trebuie organizate conform dispozițiilor legale pentru a putea răspunde cerințelor Uniunii Europene și pentru a aduce compania cu un pas mai aproape de obiectivele de sustenabilitate.

De asemenea, prin platforma EcoTree sunt aduse îmbunătățiri continue modulului de raportare, un instrument digital foarte important care permite realizarea de rapoarte personalizate și analize în timp real, care oferă companiilor claritate, transparență și control asupra operațiunilor de gestionare a deșeurilor din companie, asupra relației cu colectorii, dar și asupra costurilor.

Ca atare, compania poate măsura obiectiv datele provenite din acțiunile de reciclare și management al deșeurilor şi, implicit, contribuie la un mediu mai curat şi mai sustenabil.

Direct proporțional cu numărul de companii integrate în platformă în 2021 și în prima jumătate a anului 2022, a crescut și cantitatea de deșeuri tranzacționate prin intermediul EcoTree, ajungând la un total de peste 10.100 tone provenite de la generatori.

Rezultatul se datorează și dezvoltării continue a platformei, prin adăugarea de noi funcționalități care transformă întregul proces într-unul foarte intuitiv și facil și care îi ajută pe utilizatori să eficientizeze timpul dedicat operațiunilor de gestionare a deșeurilor.

În prezent, compania are contracte în derulare cu clienți multinaționali din industria de băuturi, produse alimentare și retail alimentar. Peste 400 de utilizatori, reprezentanți ai generatorilor, își desfășoară operațiunile și comenzile de gestionare a deșeurilor direct din platformă, nevoile acestora fiind acoperite de 80 de utilizatori colectori de deșeuri la nivel național.

Pentru mai multe informatii despre digitalizarea operațiunilor de gestionare a deșeurilor din companii accesați .