Rolul academiilor NZIA este de a dezvolta conținut și programe de învățare împreună cu industria, pentru a se asigura că există suficiente competențe și forță de muncă în lanțul valoric.

Se estimează că numai în sectorul producției de energie solară fotovoltaică (PV) vor fi necesari aproximativ 66,000 de lucrători calificați până în 2030 pentru ca UE să își îndeplinească obiectivele ambițioase privind energia din surse regenerabile, asigurând în același timp competitivitatea industrială. Academia de energie solară își propune să formeze 100,000 de lucrători din lanțul valoric solar fotovoltaic în următorii trei ani pentru a aborda lacunele actuale în materie de forță de muncă și de competențe din acest sector.

Urmând modelul de succes al Academiei europene pentru baterii, lansat în 2022 pentru lanțul valoric al bateriilor, Academia solară va concepe conținut educațional, împreună cu industria și cu părțile relevante din lanțul valoric al energiei solare fotovoltaice. Academia solară va elabora, de asemenea, certificate de învățare, care vor certifica competențele dobândite de oameni în cadrul cursurilor sale de formare, stimulând astfel și mobilitatea forței de muncă în cadrul pieței unice. Implementarea programelor se realizează prin intermediul partenerilor locali.

Aceștia pot fi furnizori de formare profesională și educațională (EFP), întreprinderi, universități sau alți furnizori de educație și formare cu care Academia semnează un contract pentru a-și pune în aplicare programele.

Comisia sprijină lansarea Academiei solare europene cu 9 de milioane EUR din Programul privind piața unică. Proiectul va fi pus în aplicare de Institutul European de Inovare și Tehnologie (EIT) prin intermediul Comunității sale de cunoaștere și inovare, EIT Innoenergy.

Academia este cea mai recentă inițiativă a Comisiei care sprijină eforturile UE de a-și atinge obiectivele ambițioase din cadrul Pactului verde european și al planului REPowerEU, asigurând, în același timp, reziliența și competitivitatea industriei pe scena mondială.

În temeiul Directivei revizuite privind energia din surse regenerabile, UE are un obiectiv de 43,5 % pentru ponderea energiei din surse regenerabile până în 2030, cu ambiția de a atinge 45 %. Ca parte a planului REPowerEU, în mai 2022, Comisia a adoptat o strategie a UE privind energia solară care vizează atingerea unei capacități solare fotovoltaice de peste 320 GW până în 2025 și de aproape 600 GW până în 2030.

Pentru a stimula producția de tehnologii cu zero emisii nete în Europa, în sprijinul tranziției către o energie curată, UE a introdus Regulamentul privind industria care contribuie la obiectivul zero emisii nete (NZIA). Obiectivul este de a crea condiții mai bune pentru a institui proiecte care contribuie la obiectivul zero emisii nete în Europa și pentru a atrage investiții, cu scopul ca capacitatea globală strategică de producție de tehnologii care contribuie la obiectivul zero emisii nete a Uniunii să se apropie sau să atingă cel puțin 40 % din nevoile de implementare ale Uniunii până în 2030.

Printre alte măsuri de asigurare a unor proceduri rapide de autorizare și de sprijinire a inovării, actul prevede crearea unor academii care contribuie la obiectivul zero emisii nete, fiecare axându-se pe o tehnologie specifică, pentru a se asigura că sectoarele cu zero emisii nete sunt susținute de o forță de muncă calificată.

Academiile se vor baza pe analizele și experiența Parteneriatului pentru competențe la scară largă pentru energia din surse regenerabile onshore, care include și sectorul energiei solare. Parteneriatul urmărește să sprijine schimbul de bune practici și de date privind lacunele în materie de competențe și nevoile în materie de competențe din acest sector, să asigure că persoanele care intră pe piața forței de muncă din surse regenerabile dispun de competențe adecvate, să ofere orientări autorităților publice, să promoveze inovarea în acest sector și să îl facă mai atractiv pentru lucrători.

Acest parteneriat face parte din Pactul UE privind competențele, care este o acțiune emblematică în cadrul Agendei pentru competențe în UE. Prin intermediul pactului, 3.5 milioane de persoane au beneficiat de formare în 2022 și 2023.