Aceasta este cea mai mare plată efectuată până în prezent prin intermediul Fondului pentru modernizare, cheltuielile totale ridicându-se la 12.65 miliarde EUR începând din ianuarie 2021. Aceste investiții ajută statele membre să își îndeplinească obiectivele în materie de climă și energie și contribuie la obiectivul pe termen lung al UE de atingere a neutralității climatice până în 2050.

Statele membre care beneficiază de prima plată din 2024 sunt România (1.095 miliarde EUR), Bulgaria (65.2 milioane EUR), Croația (52 milioane EUR), Cehia (835.2 milioane EUR), Estonia (24.1 milioane EUR), Ungaria (76.8 milioane EUR), Letonia (26.8 milioane EUR), Lituania (59 milioane EUR), Polonia (697.5 milioane EUR) și Slovacia (35 milioane EUR). Proiectele sprijinite astăzi se axează pe producția de energie electrică din surse regenerabile, pe utilizarea și implementarea surselor regenerabile de energie, pe modernizarea rețelelor energetice și pe eficiența energetică.

Printre exemplele de propuneri care au primit finanțare astăzi se numără:

  • consolidarea rețelei de transport al energiei electrice pentru a sprijini integrarea surselor regenerabile de energie în Bulgaria;
  • implementarea capacității fotovoltaice și de stocare a energiei pentru furnizorii de servicii publice de alimentare cu apă din Croația;
  • sprijin pentru gospodării pentru achiziționarea și instalarea de noi sisteme fotovoltaice în Cehia;
  • îmbunătățirea eficienței energetice și promovarea utilizării energiei din surse regenerabile în clădirile din sectorul public din Estonia;
  • modernizarea și dezvoltarea sistemelor de termoficare centralizate bazate pe energie din surse regenerabile în Ungaria;
  • utilizarea surselor regenerabile de energie în clădirile cu mai multe apartamente, în clădirile publice și în comunitățile energetice din Letonia;
  • dezvoltarea capacităților de stocare pentru echilibrarea sistemelor energetice din Lituania;
  • modernizarea infrastructurii de încărcare a transportului cu vehicule grele în Polonia;
  • scheme de sprijin prin contract pentru diferență pentru producția de energie electrică din surse regenerabile în România;
  • producția de hidrogen din surse regenerabile și cogenerarea de înaltă eficiență în Slovacia.

Următoarele termene până la care statele membre trebuie să prezinte propuneri de investiții pentru un eventual sprijin din Fondul pentru modernizare sunt 13 august 2024 pentru propunerile neprioritare și 10 septembrie 2024 pentru propunerile prioritare.

Finanțat din veniturile provenite din licitarea certificatelor de emisii în cadrul sistemului UE de comercializare a certificatelor de emisii, Fondul pentru modernizare urmărește să sprijine treisprezece state membre cu venituri mai mici în tranziția lor către neutralitatea climatică. Statele membre beneficiare sunt Bulgaria, Croația, Cehia, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Polonia, România și Slovacia, precum și Grecia, Portugalia și Slovenia, care au devenit eligibile pentru sprijin din Fondul pentru modernizare începând din ianuarie 2024, în cadrul sistemului UE revizuit de comercializare a certificatelor de emisii (EU ETS).

Fondul pentru modernizare sprijină investițiile în producția și utilizarea energiei din surse regenerabile, în eficiența energetică, în stocarea energiei, în modernizarea rețelelor energetice, inclusiv a sistemelor centralizate de termoficare, a conductelor și a rețelelor, precum și investițiile în tranziția justă din regiunile dependente de carbon.