Fondat în 2020, tranzy.ai colaboreazӑ cu companiile şi/sau regiile de transport public din Cluj-Napoca, Iași, Botoşani şi Chişinӑu în baza unui model de business gratuit spre utilizare.

Eechipa tranzy.ai pune la dispoziţia operatorilor de transport platforma şi funcţiile ei esenţiale în mod gratuit spre utilizare pentru organizarea activitӑţii, operaţiuni, procese zilnice şi informarea cetӑţenilor.

În acelaşi timp, dezvolta soluţii, aplicaţii şi functionalitӑţi asociate proceselor de transport, care faciliteazӑ o mai bunӑ organizare a resurselor de exploatare (vehicule, şoferi, staţii, garaje) şi care digitalizeazӑ de facto activitatea companiilor de transport public.

Câteva exemple de astfel de soluții sunt implementate deja în oraşele în care este folositӑ platforma – soluţie de informare a cӑlӑtorilor în staţii (panouri de informare digitale) – cu funcţie audio de accesibilitate pentru nevӑzӑtori, hartӑ live cu rute şi poziţia în timp real a vehiculelor alocate la rute, soluţie de generare orare de plecare pentru fiecare staţie, precum şi o serie de rapoarte şi statistici pe care platforma le poate genera şi prin care se pot face optimizӑri de rute, vehicule, program şi orare.

Aplicaţia de mobil pentru călători – tranzy.app - este un exemplu de funcționalitate pe care platforma tranzy.ai o furnizează gratuit, prin procesarea datelor din soluții proprii, terțe și operarea lor în timp real de către companiile și regiile de transport public.

Tranzy.app este utilizată de peste 152.000 călători zilnic în Iași, în Cluj-Napoca şi, începând din luna martie, şi în Botoşani şi Municipiul Chişinӑu.

Portal Open Data

Datele publice deschise sunt datele care pot fi accesate, utilizate, refolosite și redistribuite gratuit şi liber de către oricine este interesat - supuse doar, cel mult, cerinței de atribuire și distribuire în condiții similare.

Datele pe care tranzy.ai le pune la dispoziţie sunt cele legate de vehicule şi toate detaliile aferente în timp real (staţii, rute).

Ele pot fi accesate pe https://tranzy.ai/opendata. În plus faţӑ de aceste seturi de date deschise public, vor fi puse la dispoziţie şi o serie de Date Deschise Private (cum ar fi datele proprietare procesate) - gratuit pentru cei care pot finaliza provocări specifice, lansate punctual de municipalități sau operatorii de transport public.

”Filosofia tranzy.ai se concentrează pe binele comun şi pe acţiunea de a face întâi bine și credem cu tărie că oferirea unui acces gratuit şi echitabil la datele de transport este mult mai valoroasă pentru noi ca societate decât să le folosim exclusiv pentru un avantaj concurențial aparent, indiferent de dreptul de proprietate. În plus, prin adoptarea şi implementarea unor politici de Open Data la nivel de oraş, rezistente în timp şi neutre politic, autoritӑţile locale pot digitaliza operaţiunile zilnice dedicate publicului în mod transparent, fӑrӑ sӑ fie constrâns de un furnizor sau altul. Practic, asta face tranzy.ai deschizând ecosistemul de servicii pentru toţi – plaseazӑ cetӑţenii în centrul dezvoltӑrii urbane, accelereazӑ procesele de digitalizare pentru rezultate mai bune şi cheltuieli publice reduse şi încurajeazӑ, în acelaşi timp, competiţia constructivӑ, prin implicarea mediilor academic şi de business (în care ne plasӑm şi noi, cei de la tranzy.ai), dar şi prin stimularea unei comunitӑţi de dezvoltatori profesioniști și amatori cu aplecare civicӑ şi valori comune cu tranzy.ai, pentru a livra soluţii noi, în beneficiul cetӑţenilor”, spune Doru Chirica, CEO & cofondator la tranzy.ai.

Tranzy.ai pune la dispoziţia operatorilor de transport, în mod gratuit spre utilizare, o suitӑ de soluţii specifice activitӑţii de transport public, cum sunt: soluţia de management de flotӑ/software AVL, aplicaţie mobilӑ pentru dispeceri, soluţia de generare alerte de parcurs asociate traseelor, aplicaţia tranzy.app ce transformӑ în beneficii procesele şi operaţiunile digitalizate ale operatorilor de transport public, dar şi portalul de date deschise (Open Data).

Totodată, tranzy.ai se aliniază la practicile și recomandările Comisiei Europene în ceea ce privește transportul și mobilitatea urbană, așa cum sunt ele evidențiate de Directoratul General pentru mobilitate urbană și transport (DG MOVE) în Noul cadru al UE pentru mobilitatea urbană (COM/2021/811).

În perspectiva automatizării pe scară largă a mobilității în Europa, tranzy.ai permite crearea și accesarea deschisă a unei rețele multimodale care să deservească interesul cetățenilor prin conectarea inteligentă a soluțiilor de mobilitate la platforma tranzy.ai și prin utilizarea inovativă a inteligenței artificiale asupra datelor deschise.

Tranzy.ai este dezvoltator și integrator de soluții software și hardware în scopul digitalizării serviciilor de mobilitate urbană. Pune la dispoziţia operatorilor de transport public o platformӑ pentru digitalizarea şi managementul proceselor de mobilitate urbanӑ, bazatӑ pe algoritmi de calcul avansaţi, învӑţare automatӑ şi inteligenţӑ artificialӑ. Își asumă rolul de platformă colaborativă în procesul de digitalizare a mobilității urbane, astfel încât toți actorii implicați în procesul de crearea a orașelor smart și dezvoltare a transportului să poată colabora și concura plecând de la aceleași reguli echitabile ale jocului.

Tranzy.ai a fost fondat în 2020 de Doru Chirica (CEO) şi Ştefan Holicov (CFO), din Iaşi, de 17 ani parteneri şi colegi şi într-un alt business din zona media/tech şi servicii SaaS (software as a service), de unde au ajuns sӑ înţeleagӑ foarte bine procesele complexe din spatele operӑrii transportului public.

Doru Chirica are un background în marcom şi digital signage dar şi strategie şi new business management, iar Ştefan Holicov este antreprenor în serie, cu experienţӑ pe domeniul tech cu aplicabilitate şi în zona educaţiei, punând, printre altele, bazele unei platforme educaţionale integrate în şcolile şi liceele din România.

Până în prezent, 20 de membri - ingineri software, tehnicieni IT, specialişti în mobilitate urbanӑ şi digitalizare au rezonat cu valorile și viziunea tranzy.ai şi s-au alӑturat echipei, cu misiunea de a îmbunӑtӑţi mobilitatea urbană și cu un plan și abilitățile de a transforma asta în realitate.