Acest lucru va contribui la îmbunătățirea sănătății și a calității vieții oamenilor. Directiva revizuită stabilește obiective ambițioase de reducere a consumului global de energie al clădirilor în întreaga UE, ținând seama de particularitățile naționale. Aceasta lasă la latitudinea statelor membre ce clădiri să fie vizate și ce măsuri trebuie luate. Aceasta va stimula cererea de tehnologii curate în Europa și va crea locuri de muncă, investiții și creștere economică.

Fiecare stat membru își va adopta propria traiectorie națională pentru a reduce consumul mediu de energie primară al clădirilor rezidențiale cu 16 % până în 2030 și cu 20-22 % până în 2035. Pentru clădirile nerezidențiale, acestea vor trebui să renoveze 16 % dintre clădirile cu cele mai slabe performanțe până în 2030 și 26 % dintre clădirile cu cele mai slabe performanțe până în 2033. Statele membre vor avea posibilitatea de a excepta de la aceste obligații anumite categorii de clădiri rezidențiale și nerezidențiale, inclusiv clădirile istorice sau casele de vacanță.

Cetățenii vor fi sprijiniți în eforturile lor de a-și îmbunătăți locuințele. Directiva prevede înființarea unor ghișee unice pentru consiliere cu privire la renovarea clădirilor, iar dispozițiile privind finanțarea publică și privată vor face renovarea mai accesibilă ca preț și mai fezabilă.

Directiva va stimula independența energetică a Europei, în conformitate cu planul REPowerEU, prin reducerea utilizării combustibililor fosili importați. Directiva revizuită va face din „emisii zero” standardul pentru clădirile noi. Toate clădirile rezidențiale și nerezidențiale noi trebuie să aibă emisii zero la fața locului din combustibili fosili, începând cu 1 ianuarie 2028 pentru clădirile aflate în proprietate publică și începând cu 1 ianuarie 2030 pentru toate celelalte clădiri noi, cu posibilitatea unor derogări specifice.

În cadrul evenimentului de încheiere a proiectului Green Energy for Everyone am aflat de ce este important că energia regenerabilă devine mai comună în gospodăriile românilor.

În acest moment, 9 din 10 români își instalează panouri fotovoltaice pentru economisirea de bani, 75% pentru independență energetică, iar jumătate pentru contribuția la reducerea emisiilor de carbon, a declarat Claudiu Butacu, președinte al Organizaţiei EFdeN în cadrul conferinței de închidere a Green Energy for Everyone, un proiect lansat pentru a determina cât mai mulți dintre cetățeni să adopte obiceiuri sustenabile noi de consum al energiei.

Directiva consolidată conține noi dispoziții menite să elimine treptat combustibilii fosili din încălzirea clădirilor și să stimuleze instalarea instalațiilor de energie solară, ținând seama de circumstanțele naționale. Statele membre vor trebui, de asemenea, să se asigure că noile clădiri sunt „pregătite pentru energia solară”. Subvențiile pentru instalarea de cazane autonome pe bază de combustibili fosili nu vor fi permise începând cu 1 ianuarie 2025. Aceasta va stimula, de asemenea, adoptarea mobilității durabile datorită dispozițiilor privind precablarea, punctele de reîncărcare pentru vehiculele electrice și locurile de parcare pentru biciclete.

O mai bună planificare a renovărilor și sprijinul tehnic și financiar vor fi esențiale pentru a declanșa un val de renovări în întreaga UE, iar acest lucru este prevăzut în directiva revizuită. Pentru a combate sărăcia energetică și a reduce facturile la energie, măsurile de finanțare vor trebui să stimuleze și să însoțească renovările, vizând în special clienții vulnerabili și clădirile cu cele mai slabe performanțe, în care locuiesc o proporție mai mare de familii sărace din punct de vedere energetic.

Directiva revizuită va fi publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii și va intra în vigoare în săptămânile următoare. Statele membre vor trebui apoi să o transpună în legislația lor națională.