Prin utilizarea mai multor combustibili din surse regenerabile și cu emisii scăzute de dioxid de carbon se va reduce amprenta de carbon a sectorului aviației și se vor crea condiții de concurență echitabile pentru un transport aerian durabil în UE. Acest lucru va fi posibil datorită noului regulament, adoptat recent de Consiliu, cu privire la așa-numita inițiativă „ReFuelEU în domeniul aviației”.

Principalul obiectiv al inițiativei ReFuelEU în domeniul aviației, ca parte esențială a pachetului „Pregătiți pentru 55” al UE, este de a crește atât cererea, cât și oferta de combustibili de aviație durabili, care au emisii de CO2 mai scăzute decât kerosenul pe bază de combustibili fosili, asigurând în același timp condiții de concurență echitabile pe piața transportului aerian din UE.

Noul act legislativ își propune să plaseze transportul aerian pe traiectoria obiectivelor climatice ale UE pentru 2030 și 2050, deoarece combustibilii de aviație durabili reprezintă unul dintre principalele instrumente pe termen scurt și mediu pentru decarbonizarea aviației. Regulamentul ar trebui să remedieze situația actuală, care afectează dezvoltarea acestor combustibili: oferta scăzută și prețurile mult mai mari decât prețurile combustibililor fosili.

Noul regulament conține următoarele dispoziții principale:

  • obligația furnizorilor de combustibili de aviație de a se asigura că toți combustibilii puși la dispoziția operatorilor de aeronave în aeroporturile din Uniune conțin o cotă minimă de combustibili de aviație durabili începând cu 2025 și, începând cu 2030, o cotă minimă de combustibili sintetici, cu o creștere progresivă a acestor cote până în 2050. Furnizorii de combustibili vor trebui să încorporeze 2 % combustibili de aviație durabili în 2025, 6 % în 2030 și 70 % în 2050. Începând din 2030, 1,2 % din combustibili trebuie să fie, de asemenea, combustibili sintetici, pentru a ajunge la 35 % în 2050.
  • obligația operatorilor de aeronave de a proceda astfel încât cantitatea anuală de combustibil de aviație alimentată într-un anumit aeroport din Uniune să reprezinte cel puțin 90 % din combustibilul de aviație necesar anual, pentru a se evita practicile de încărcare de combustibil suplimentar care ar produce emisii suplimentare din cauza greutății în plus.
  • domeniul de aplicare al combustibililor de aviație durabili eligibili și al combustibililor de aviație sintetici eligibili include biocombustibilii certificați, combustibilii din surse regenerabile de origine nebiologică (inclusiv hidrogenul din surse regenerabile) și combustibilii de aviație pe bază de carbon reciclat care respectă criteriile de durabilitate și de reducere a emisiilor prevăzute în Directiva privind energia din surse regenerabile, până la maximum 70 %, cu excepția biocombustibililor obținuți din culturi alimentare și furajere, precum și a combustibililor de aviație cu emisii scăzute de dioxid de carbon (inclusiv hidrogenul cu emisii scăzute de dioxid de carbon), care pot fi folosiți pentru a atinge cotele minime prevăzute în partea respectivă a regulamentului.
  • norme privind autoritățile competente care urmează să fie desemnate de statele membre pentru a asigura punerea în aplicare a regulamentului, precum și norme privind amenzile
  • crearea unui sistem de etichetare al Uniunii cu privire la performanța de mediu a operatorilor de aeronave care utilizează combustibilii de aviație durabili, care îi va ajuta pe consumatori să facă alegeri în cunoștință de cauză și va promova zboruri mai ecologice.
  • colectarea datelor și obligațiile de raportare pentru furnizorii de combustibili și operatorii de aeronave, care vor permite să se monitorizeze incidența acestui regulament asupra competitivității operatorilor și a platformelor din UE.

Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că „Pactul Verde European aduce schimbările de care avem nevoie pentru a reduce emisiile de carbon. Și realizează acest lucru ținând seama de nevoile cetățenilor, dar și de cele ale reprezentanților industriei. Legislația prin care ne propunem să reducem emisiile de gaze cu efect de seră cu 55% până în 2030 sunt acum aici și avem posibilitatea de a depăși chiar această ambiție.”

În ce privește energia regenerabilă, sub Directiva Energiei Regenerabile, oficialii UE cer implementarea unei cote minime de 42.5% energie din surse regenerabile pentru toată energia utilizată pe teritoriu până în 2030.

De asemenea, statele membre UE vor avea obligația de a atinge o cotă minimă cumulată de energie regenerabilă de 45%, în creștere față de obiectivul din prezent de 32%.

Anumite sectoare industriale vor fi nevoite să se ambiționeze mai tare în ce privește tranziția energetică, mai ales cele care au avut un progres relativ lent în această direcție, cum ar fi cel al transporturilor, industriile grele sau încălzirea și răcirea municipală.