Finanțarea pentru eficiență energetică este destinată investițiilor în modernizarea echipamentelor, a liniilor tehnologice, dar și pentru reabilitarea termică a clădirilor, inclusiv pentru instalațiile de cogenerare/trigenerare de înaltă eficiență, care oferă unul dintre cele mai eficiente randamente economice de generare a energiei. Noua soluție de creditare răspunde nevoii de reducere a dioxidului de carbon din operațiunile companiilor private și de stat și contribuie la reducerea poluării.

„Eficiența energetică este o piesă critică din puzzle-ul luptei împotriva schimbărilor climatice, fără de care companiile, guvernele și societatea civilă nu își vor putea atinge țintele ambițioase. Este nevoie de un efort comun de conștientizare a nevoii de proiecte de dezvoltare durabilă, mai ales pentru că atunci când discutăm despre impactul operațiunilor asupra mediului, modul în care companiile vor putea obține profit se schimbă semnificativ. De aceea, prin Creditul pentru Eficiență Energetică, am lansat o soluție de finanțare, cu impact pe termen lung, care vine în ajutorul comunității și a tuturor celor interesați de tranziția afacerilor către neutralitate climatică. Pot fi finanțate proiectele de eficientizare energetică a clădirilor, a unităților de producție, precum și proiectele de energie regenerabilă și cogenerare”, a declarat Mădălina Dorilă, Manager Creditare Corporate BCR.

Creditul pentru Eficiență Energetică este un produs de investiții irevocabil, non-revolving, ce poate fi accesat atât în lei, cât și în euro, și beneficiază de:

 • Perioada de finanțare pe termen mediu și lung
 • Cheltuieli eligibile:
  • o Cheltuieli cu implementarea proiectului – pregătire pre-instalare, instalare montaj, punere în funcțiune, achiziție echipamente/utilaje/materiale pentru renovare etc.
  • o Cheltuieli conexe investiției – cheltuieli eligibile legate de implementarea proiectului, cât timp aceste cheltuieli nu depășesc 50% din valoarea totală estimată a investiției (exemplu: vopsirea clădirii renovate ulterior izolării acesteia)
  • o Comisionul de acordare se poate percepe din suma finanțată
  • o Comisionul pentru Consultanță de Proiect - finanțarea sau refinanțarea comisionului deja achitat de client pentru întocmirea sau verificarea proiectului de eficiență energetică propus
 • Garanții - ipoteca mobiliară sau imobiliară asupra bunurilor finanțate din credit/mix de garanții
 • Valoarea maximă finanțabilă de către bancă – 85% din totalul estimat al investiției

BCR atrage atenția asupra investițiilor în eficiența energetică și își consolidează portofoliul de produse de creditare pentru o gamă largă de industrii, oferind acces la consultanța specializată pe zona de eficiență energetică. De altfel, pentru confirmarea viabilitații proiectelor de eficiență energetică propuse de companii, BCR colaborează cu mai mulți consultanți specializați în domeniu. Serviciile oferite de consultanți acoperă atât identificarea și evaluarea oportunităților de investiții în zona eficienței energetice pentru sectoare diferite de activitate, cât și definirea și întocmirea proiectului de investiții în eficiența energetică.

Banca susține demersul de conștientizare a beneficiilor eficienței energetice prin rentabilitatea costurilor, dar și a păstrării relevanței pe lanțul de distribuție. Iar printre cele mai mari avantaje ale implementării investițiilor în eficiență energetică se află:

 • Conformarea cu standardele tehnice și reglementările privind mediul
 • Reducerea costurilor de producție și creșterea competitivității
  • o Reducerea costurilor pentru utilități (costul de producție)
  • o Reducerea costurilor de întreținere și exploatare
  • o Reducerea pierderilor de producție (opriri neprevăzute, rebuturi etc.)
 • Vulnerabilitate mai mică față de viitoarele creșteri ale prețurilor la utilități
 • Creșterea competitivității globale a companiei pe piață

Proiectele eligibile pentru finanțare prin Creditul pentru Eficiență Energetică sunt cele de:

Eficiență Energetică Clădiri: izolare termică; automatizarea clădirii; înlocuirea boielerelor cu pompe de căldură; modernizarea sistemului de iluminare; instalarea de valve termostatice.

Eficiență Energetică Producție: optimizarea sistemelor de aer comprimat; recuperarea de căldură“pierdută”; economizoare pentru boilere existente; înlocuirea motorului electric și a altor echipamente; variatoare de viteză.

Eficiență Energetică Energie Regenerabilă și Cogenerare: module fotovoltaice; sisteme solare pentru generare căldură; cogenerare/trigenerare de înaltă eficiență energetică.

Pentru mai multe informații despre finanțare puteți accesa Ghidul dedicat creditului pentru Eficiență Energetică.