Granturile vor fi plătite din Fondul pentru inovare, cu scopul de a contribui la introducerea de tehnologii revoluționare pe piață în sectorul industriilor energointensive, al hidrogenului, al energiei din surse regenerabile, al infrastructurii de captare și stocare a dioxidului de carbon, precum și în sectorul fabricării de componente-cheie pentru stocarea energiei și pentru producția de energie din surse regenerabile.

”Granturile de astăzi sprijină întreprinderile inovatoare din întreaga Europă să dezvolte tehnologiile de vârf de care avem nevoie pentru realizarea tranziției verzi. Fondul pentru inovare este un instrument important pentru extinderea inovațiilor din sectorul hidrogenului din surse regenerabile și a altor soluții pentru industria europeană. Comparativ cu prima rundă de plăți, fondurile disponibile au crescut cu 60 %, ceea ce ne-a permis să dublăm numărul de proiecte sprijinite. Este un impuls important pentru decarbonizarea industriei energointensive din Uniunea Europeană”, a afirmat Vicepreședintele executiv Frans Timmermans.

Cele 17 proiecte au fost selectate în cadrul celei de a doua cereri de propuneri de proiecte la scară largă, adică proiecte cu costuri de capital mai mari de 7,5 milioane euro.

Proiectele selectate acoperă o gamă largă de sectoare care contribuie la eforturile de decarbonizare ale UE, cum ar fi producția, distribuția și utilizarea hidrogenului verde, transformarea deșeurilor în hidrogen, energia eoliană offshore, fabricarea de module fotovoltaice, stocarea și reciclarea bateriilor, captarea și stocarea dioxidului de carbon, combustibilii de aviație durabili și biocombustibilii avansați.

Împreună, acestea au potențialul de a economisi 136 milioane de tone de echivalent de CO2 în primii 10 ani de funcționare.

Ce aduc pe piață proiectele finanțate

Industrii energointensive:

Ciment (4 proiecte): Unul dintre proiecte, derulat în Germania, va implementa un proces de a doua generație de captare a dioxidului de carbon provenit din oxicombustie la o fabrică de ciment și îl va furniza ca materie primă pentru a fi transformat ulterior în metanol sintetic. Un alt proiect, derulat în Polonia, va crea un lanț complet de captare și stocare a dioxidului de carbon, începând de la captarea și lichefierea CO2 la o fabrică de ciment, până la stocarea acestuia în situri offshore.

Un al treilea proiect va capta emisiile de CO2 provenite din gazele de evacuare produse în timpul producției de var și le va depozita permanent în formațiuni geologice offshore situate în Franța. În fine, cel de-al patrulea va fi primul proiect de lanț complet de captare și stocare a dioxidului de carbon din Bulgaria și va face legătura între instalațiile de captare a CO2 de la o fabrică de ciment și situl offshore de stocare permanentă a acestuia, un zăcământ de gaze epuizat din Marea Neagră, prin intermediul unui sistem de conducte terestre și offshore.

Produse chimice (3 proiecte): Unul dintre proiecte, desfășurat în Finlanda, va consta în reciclarea chimică a materialelor plastice care urmează să fie utilizate ca materie primă pentru rafinării. Un alt proiect, derulat în Suedia, va consta în construirea primei instalații de producere a metanolului capabilă să transforme CO2, fluxurile de reziduuri, hidrogenul din surse regenerabile și biogazul în metanol. Un alt proiect, situat tot în Suedia, va produce o nouă fibră din celuloză pentru a înlocui poliesterul în aplicațiile textile.

Hidrogen (3 proiecte): Unul dintre proiecte, derulat în Țările de Jos, va produce, va distribui și va utiliza hidrogenul verde prin intermediul unui electrolizor alimentat cu energie eoliană offshore. Un alt proiect va produce anual 15.500 de tone de hidrogen din surse regenerabile. Al treilea va prelucra fluxurile de deșeuri solide nereciclabile și le va transforma, în principal, în hidrogen.

Rafinării (2 proiecte): Unul dintre proiecte, desfășurat în Norvegia, va consta în construirea și exploatarea primei instalații de producție de biocombustibili de substituție la scară comercială din lume, care va transforma deșeurile forestiere în biocombustibili avansați de a doua generație și în cărbuni din biomasă. Al doilea proiect, derulat în Suedia, va consta în construirea unei instalații la scară largă pentru producția de combustibili sintetici de aviație durabili, utilizând CO2 captat la o centrală de producere combinată de energie electrică și energie termică (CHP).

Fabricarea de componente pentru stocarea energiei sau pentru producția de energie din surse regenerabile (3 proiecte): Unul dintre proiecte, implementat în Polonia, va consta în crearea unei uzine de producție a unor sisteme inovatoare de baterii electrochimice care să asigure stocarea pe termen scurt a energiei electrice. Un alt proiect, desfășurat în nordul Franței, va consta în construirea unei uzine de producere a energiei fotovoltaice bazată pe tehnologii inovatoare de heterojoncțiune. Un al treilea proiect, derulat tot în Franța, va consta în construirea unei fabrici de reciclare a bateriilor cu litiu-ion (Li-Ion) în cadrul complexului de la Dunkerque pentru a produce și a rafina masa neagră, oferind astfel acces la o sursă secundară de materii prime pentru baterii.

Energia din surse regenerabile:

Un proiect, situat în partea germană a Mării Nordului, va consta în construirea și exploatarea unui parc eolian offshore, care va implementa soluții inovatoare în materie de turbine și de hidrogen.

Infrastructura de captare și stocare a dioxidului de carbon:

Un proiect, derulat în Islanda, va consta în construirea unui terminal terestru, extrem de scalabil, pentru stocarea minerală a carbonului, cu o capacitate totală de stocare estimată la 880 de milioane de tone de CO2.

Aici puteți găsi detalii pe larg despre proiectele care au fost finanțate în această rundă.