Potrivit unui comunicat de presă al Parlamentului European, Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (ENVI) a adoptat miercuri, 11 mai, cu 46 de voturi pentru, 40 împotrivă și două abțineri, poziția sa cu privire la regulile propuse pentru a revizui standardele de emisii de carbon pentru noile mașini și dube, care trebuie să se încadreze în noile obiective climatice ale UE.

În acest sens, reprezentanții Parlamentului European sprijină propunerea Comisiei pentru a ajunge la o mobilitate neutră din punct de vedere al emisiilor de carbon până în 2035.

Printre măsurile propuse se numără:

- eliminarea mecanismului de stimulare pentru vehiculele cu emisii reduse sau emisii zero, întrucât el nu va mai servi scopul său inițial;

- un raport al Comisiei cu privire la progresul către o mobilitate cu emisii zero până în 2025, iar după aceea, prezentarea de rapoarte anuale în acest sens;

- reducerea graduală a limitei pentru eco-inovație, pentru a se încadra cu noile obiective mai stricte (astfel încât limita de 7g CO2/km să rămână până în 2024, urmând ca în 2025, aceasta să scadă la 5g, 4g din 2027, iar până în 2034, 2g);

- prezentarea până la finalul lui 2023 a unui raport de către Comisia Europeană care să detalieze finanțarea targetată pentru a asigura o tranziție justă în sectorul auto, pentru a ameliora efectele lipsei de locuri de muncă și a altor impacturi economice;

- o metodologie comună în UE prezentată de Comisie, până în 2023, pentru a se adresa ciclului complet al dioxidului de carbon provenit de la autoturisme și dube care să vizeze piața europeană, valabil și pentru combustibilii pe care aceste mașini le folosesc.

Jan Huitema, membrul care a prezentat raportul (Renew, NL), a declarat că „această reglementare încurajează producția de mașini cu emisii reduse sau neutre din punct de vedere al emisiilor. Prin standardele CO2, ne propunem să clarificăm obiectivele pentru industria auto și să stimulăm inovația și investițiile pentru producătorii de mașini. Mai mult, achiziționarea și utilizarea mașinilor neutre din punct de vedere al emisiilor vor fi mai ieftine pentru consumatori.”

Acest raport este programat pentru a fi adoptat în cadrul ședinței plenare din iulie și va constitui poziția de negociere a Parlamentului European cu guvernelor țărilor membre UE pentru a finaliza reglementarea.

Despre reglementările cu privire la dioxidul de carbon

Pe 14 iulie, 2021, ca parte a „Pregătiți pentru 55”, Comisia Europeană a prezentat o propunere legislativă pentru revizuirea standardelor de emisii de CO2 pentru autoturisme și dube. Propunerea vrea să contribuie la obiectivele climatice ale EU pentru anii 2030 și 2050, astfel încât cetățenii să beneficieze de pe urma adoptării de vehicule neutre din punct de vedere al carbonului.