Piețele energiei adaptate exigențelor viitorului vor stimula investițiile în energia curată și vor facilita prețuri mai mici și mai stabile, care sunt esențiale pentru ca industria europeană să devină mai competitivă pe scena mondială. Odată cu adoptarea organizării revizuite a pieței energiei electrice și a pachetului privind decarbonizarea gazelor și a hidrogenului, UE dispune de instrumente suplimentare pentru a-și atinge obiectivele în materie de energie și climă în cadrul Pactului verde european.

Cadrul actualizat al pieței gazelor naturale oferă statelor membre posibilitatea de a opri sau de a limita atât importurile de gaze prin conducte, cât și de GNL din Rusia și Belarus, în conformitate cu obiectivele REPowerEU.

Consumatori de energie mai bine informați

Reforma pieței energiei electrice oferă consumatorilor o gamă mai largă de contracte și informații mai clare înainte de semnarea contractelor. Acestea vor avea opțiunea de a bloca prețuri sigure și pe termen lung, precum și de a avea contracte dinamice de stabilire a prețurilor pentru a profita de variabilitatea prețurilor pentru a utiliza energia electrică atunci când aceasta este mai ieftină. Statele membre vor trebui să stabilească furnizori de ultimă instanță, astfel încât niciun consumator să nu ajungă fără energie electrică.

Consumatorii vulnerabili și cei afectați de sărăcia energetică vor fi protejați împotriva deconectării, iar statele membre vor putea extinde prețurile cu amănuntul reglementate la gospodării și IMM-uri în caz de criză. Pe lângă protecția consumatorilor, partajarea energiei este, de asemenea, consolidată. De exemplu, chiriașii vor putea să împartă surplusul de energie solară pe acoperișuri cu un vecin.

Reforma va ajuta, de asemenea, întreprinderile europene să rămână competitive, oferindu-le acces la costuri mai previzibile ale energiei. Aceasta creează condițiile pentru ca atât furnizorii, cât și consumatorii să beneficieze de utilizarea extinsă a instrumentelor de piață pe termen mai lung, cum ar fi contractele de achiziție de energie electrică, contractele bidirecționale pentru diferență și contractele forward.

Acest lucru va oferi siguranță în materie de investiții atât producătorilor de energie electrică, cât și consumatorilor industriali. În general, atât gospodăriile, cât și întreprinderile vor putea beneficia de costurile mai scăzute ale surselor regenerabile de energie, a căror integrare și disponibilitate vor fi, de asemenea, stimulate de noile dispoziții privind congestionarea rețelei, termenele de tranzacționare, răspunsul părții de consum și stocarea, precum și de licitațiile la nivelul UE.

În cele din urmă, pentru a se asigura că consumatorii din UE vor beneficia de piețe competitive cu stabilirea transparentă a prețurilor, Agenția pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei (ACER) și autoritățile naționale de reglementare vor avea o capacitate sporită de a monitoriza integritatea și transparența pieței energiei.

Noul cadru pentru piața gazelor va facilita utilizarea gazelor din surse regenerabile și cu emisii scăzute de dioxid de carbon, asigurând în același timp securitatea și accesibilitatea energiei pentru toți cetățenii europeni. Reforma pieței gazelor naturale asigură faptul că gazele decarbonizate și hidrogenul pot circula în întreaga Europă. În special, reformele vor conduce la crearea unei piețe pentru hidrogen, care va fi esențială pentru reducerea emisiilor în sectoarele greu de redus, cum ar fi industria grea și transporturile.

De asemenea, Comisia va testa un proiect pe cinci ani pentru a reuni cererea și oferta de hidrogen pentru a îmbunătăți dezvoltarea pieței și transparența în cadrul Băncii Europene pentru Hidrogen.

Consumatorii vor fi mai bine protejați împotriva riscurilor legate de aprovizionare și de preț. Acestea vor fi împuternicite să își asume un rol activ pe piață și să selecteze bunuri și contracte mai curate. Practic, aceștia vor putea să schimbe mai ușor furnizorii, să utilizeze instrumente eficace de comparare a prețurilor, să obțină informații exacte, echitabile și transparente privind facturarea și să aibă un acces mai bun la date și la noi tehnologii inteligente.

În urma adoptării recente a legislației revizuite, aceasta va fi publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, iar dispozițiile sale vor intra în vigoare conform unor termene specifice.