În perioada aprilie 2023 – martie 2024, Asociația de Ecoturism din România (AER) în parteneriat cu Administrația PNVNT, unitate cu personalitate juridică a RNP-Romsilva, Asociația pentru Conservarea Diversității Biologice, Asociația Mioritics, cu susținerea Fundației OMV Petrom, a Fundației pentru Dezvoltarea Societății Civile și ProPark, vor colabora pentru a oferi un model de conservare a biodiversității prin procese naturale și de dezvoltare durabilă, prin educație și ecoturism.

PNVNT constituie nucleul unei destinații ecoturistice de referință pentru zona de nord a țării: Ținutul Zimbrului. Aici se va dezvolta infrastructura de vizitare specifică unui parc natural. Prin reamenajarea expoziției interioare a centrului de vizitare, creșterea eficienței energetice a clădirii centrului de vizitare, amenajarea unei zone recreaționale, refacerea și extinderea punții ce asigură o vedere panoramică asupra țarcului de aclimatizare pentru zimbri, refacerea a 3 trasee de drumeție turistică montană se va mări gradul de atractivitate și sustenabilitate a Parcului.

De-a lungul unui an va fi creat un plan de monitorizare a mamiferelor sălbatice, inclusiv a zimbrilor, urmat de un studiu privind aspectele legate de interacțiunea zimbrilor cu celelalte mamifere sălbatice și cu habitatele specifice zonei. Planul va îmbunătăți managementul ariei protejate, în vederea menținerii biodiversității prin conservarea speciilor și ecosistemelor cheie – păduri, pajiști și prevenirii conflictelor om-faună.

Pentru asigurarea durabilității ariei naturale, educația de mediu în comunitățile din apropierea Parcului reprezintă o necesitate. Astfel, va fi creată o rețea de educatori pentru natură care va sprijini inițiativele de conservare desfășurate de Administrația PNVNT prin programe de educație dedicate copiilor și tinerilor din comunitățile învecinate. Printre activități se numără și realizarea de kituri de educație ecologică, poteci tematice și organizarea de activități în cadrul programului „Săptămâna Verde“.

Parcurile Naționale și Naturale sunt refugii importante pentru specii și habitate periclitate sau amenințate de activități umane, cu un rol critic în ciclul carbonului.

Parcul Natural Vânători Neamț (PNVNT) situat în NE județului Neamț are o suprafață de 30.631 hectare, a fost înființat în 1999, fiind declarat arie protejată în 2000. Este recunoscut pentru conservarea biodiversității și peisajelor, protejarea moștenirii naturale, spirituale și culturale a zonei, gospodărirea durabilă a pădurilor, reintroducerea marilor erbivore sălbatice dispărute din fauna României, promovarea ecoturismului și dezvoltarea durabilă a comunităților locale.

Biodiversitatea Parcului este remarcabilă, urmare a faptului că cca 80% din suprafață este acoperită de păduri, fiind prezente și suprafețe de pajiști importante pentru biodiversitate. Acest parc natural este unul deosebit, fapt confirmat prin mai multe certificate și recunoașteri oficiale: aici s-au reintrodus zimbri în libertate, pentru prima dată în România, s-au obținut, la nivel național, primele certificate FSC pentru management forestier durabil, parcul a fost menționat ca sit natural cu valoare spirituală („sacred natural site“) de către Uniunea Internațională pentru Conservarea Naturii (IUCN), „Peisajul cultural monahal Vânători Neamț“ a fost înscris ca singurul sit mixt (natural și cultural) în lista indicativă a României pentru Lista Patrimoniului Mondial UNESCO. PNVNT a fost recunoscut de către Ministerul Turismului ca parte esențială a destinației ecoturistice „Ținutul Zimbrului“ și, din această postură, a fost nominalizat în Top 100 Destinații Durabile (Sustainable Destinations).