Sectoarele vizate de finanțare în vara acestui an sunt domeniul reciclării, energia verde, producție, agricultură, digitalizare și multe altele, iar de sprijin beneficiază atât companiile nou-înființate, IMM, dar și întreprinderile mari.

”Traversăm cea mai bună perioadă pentru accesarea fondurilor nerambursabile, de aceea sugerăm tuturor factorilor de decizie din companii să își evalueze cu atenție opțiunile și să ia în calcul realizarea de noi investiții cu sprijinul finanțărilor europene sau al ajutoarelor de stat puse la dispoziție de Guvern. Vom beneficia de peste 4 miliarde euro în această vară, bani ce așteaptă să fie folosiți pentru înființarea de noi business-uri sau pentru dezvoltare și eficientizare”, a precizat Roxana Mircea, Managing Partner REI Grup.

Care sunt domeniile care pot beneficia de sprijin?

 1. Fondul pentru Modernizare

Autoritate responsabilă: Ministerul Energiei (ME)

Buget total: 815 mil. EUR

Obiectiv: instalarea de noi capacități de producere a energiei din surse regenerabile (solară, eoliană și hidro), atât pentru autoconsum cât și pentru comercializare

Grant maxim: 20 mil. EUR / întreprindere

Co-finanțare:

 • aprox. 350.000 EUR/MW (autoconsum)
 • 250-300.000 EUR/MW (producție) - parcuri mici (sub 5 MW)
 • 70-80.000 euro/MW (producție) - parcuri mari (peste 5 MW)

Solicitanți eligibili: start-up, IMM, întreprinderi mari

Apel deschis: 25 aprilie - 23 iulie 2024

După o îndelungată așteptare, de peste un an față de calendarul asumat inițial, Ministerul Energiei a lansat cele două sesiuni de finanțare pentru creșterea eficienței energetice și pentru producția de energie din surse regenerabile.

Fondul pentru Modernizare este unul dintre cele mai așteptate programe de finanțare din acest an și o soluție de sprijin pentru toate companiile care își doresc să realizeze investiții în domeniul energiei regenerabile - fie prin creșterea eficienței fabricilor deținute sau a altor puncte mari de consum sau prin investiții în producția de energie regenerabilă pentru comercializare.

 1. Electric-Up 2024

Autoritate responsabilă: Ministerul Energiei (ME)

Buget total: 90 mil. EUR

Obiectiv: finanţarea IMM și a operatorilor economici din domeniul HORECA pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o putere instalată cuprinsă între 27 kWp și 150 kWp necesară consumului propriu, a unui sistem de stocare a energiei produse pentru creșterea gradului de autoconsum, cel puțin a unei stații de reîncărcare de minimum 22 kW (2x11kW) pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug-in

Grant maxim: 150.000 EUR / beneficiar

Co-finanțare: 25%

Solicitanți eligibili: IMM

Cheltuieli eligibile:

 • cheltuielile cu achiziția sistemului de panouri fotovoltaice cu putere instalată de minimum 27 kWp și maximum 150 kWp;
 • cheltuielile cu achiziția cel puțin a unei stații de încărcare auto;
 • cheltuielile cu achiziția pompelor de căldură.

Nu sunt eligibile cheltuielile aferente branșamentului la rețeaua de energie electrică.

 1. Fabrici de reciclare - PNRR

Autoritate responsabilă: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP), prin Administrația Fondului pentru Mediu

Buget total: 220 mil. EUR

Obiectiv: construirea de instalații de reciclare a deșeurilor

Grant maxim: 8,4 mil. EUR

Co-finanțare: min. 25%

Solicitanți eligibili: IMM, întreprinderi mari

Apel deschis: 14 iunie - 13 septembrie 2024

Gândit inițial cu o alocare de 286 milioane euro, bugetul schemei se ridică la 220 milioane euro, unde alocarea maximă a unui proiect se situează la 8,4 milioane euro.

Pentru a avea un punctaj competitiv proiectul trebuie să aibă componentă de construire hală/extindere și să vizeze și producție din materialele reciclate.

Solicitanţii eligibili sunt operatorii economici care sunt autorizaţi să desfăşoare cel puţin una dintre activităţile corespunzătoare următoarelor coduri CAEN:

 • 3821 - tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase;
 • 3822 - tratarea şi eliminarea deşeurilor periculoase;
 • 3832 - recuperarea materialelor reciclabile sortate;
 • 3831 - demontarea (dezasamblarea) maşinilor şi echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor;
 • 3811 - colectarea deşeurilor nepericuloase;
 • 3812 - colectarea deşeurilor periculoase.
 1. Programele Regionale 2024 - finanțare investiții IMM

Autoritate responsabilă: Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE)

Buget total: 540 mil. EUR

Solicitanți eligibili: microîntreprinderi, IMM

Cheltuieli eligibile: construire spații, achiziție echipamente, software etc.

Sprijin financiar: 20.000 EUR - max. 3 mil. EUR

Co-finanțare: cca. 30%

Calendar apeluri:

PR Sud-Vest

 • Digitalizare IMM / sesiune: 25 iunie – 24 august 2024 / alocare: 21 mil. EUR;
 • Îmbunătățirea competitivității și a inovării în microîntreprinderi / sesiune: 25 iunie - 25 iulie 2024 / alocare: 49 mil. EUR.

PR Sud-Muntenia

 • Intensificarea creșterii sustenabile și a competitivității micro și întreprinderilor mici / sesiune: 5 martie - 15 iulie 2024 / alocare: 47 mil. EUR;
 • Intensificarea creșterii durabile și a competitivității micro și IMM / sesiune: 30 aprilie - 31 iulie 2024 / alocare: 144 mil. EUR.

PR Vest

 • Sprijin pentru IMM / sesiune: 1 - 31 august 2024 / alocare: 43 mil. EUR;
 • Digitalizare IMM / sesiune: august - septembrie 2024 / alocare: 15 mil. EUR.

PR Sud-Est

 • Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor / sesiune: 29 mai - 28 iunie 2024 / alocare: 43 mil. EUR;
 • Sprijin pentru inovarea și creșterea competitivității IMM / sesiune: 28 august - 28 septembrie 2024 / alocare: 87 mil. EUR.

PR Centru

 • Trecere de la idee la piață - sprijin pentru IMM / sesiune: iunie - noiembrie 2024 / alocare: 9 mil. EUR;
 • Dezvoltarea capacităților private de CDI / sesiune: iulie - decembrie 2024 / alocare: 13 mil. EUR.

PR Nord-Vest

 • Digitalizarea IMM din Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest / sesiune: 30 iulie – 7 octombrie 2024 / alocare: 16,7 mil. EUR.

PR București - Ilfov

 • Sprijin pentru creșterea durabilă și modernizarea tehnologică a microîntreprinderilor / august - septembrie 2024 / alocare: 75 mil. EUR.

”Unitățile de cazare, domeniul medical sau producție pot accesa până la 3 milioane euro - fonduri nerambursabile în Regiunea Sud-Muntenia sau 1,5 milioane euro in Regiunea Sud-Est pentru dezvoltare, extindere și noi investiții prin intermediul Programelor Regionale deschise în această perioadă. Încurajăm antreprenorii și factorii de decizie din companii să nu rateze aceste oportunități, mai ales că vorbim de un buget considerabil, de peste 500 milioane euro alocat doar IMM, iar cu aceste oportunități nu ne vom mai întâlni în anii următori”, a completat Roxana Mircea.

 1. HG 300/2024 - Sprijin pentru dezvoltarea regională, prin realizarea de investiții

Autoritate responsabilă: Ministerul Finanțelor

Buget anual: 150 mil. EUR

Obiectiv: Dezvoltarea regională prin realizarea de investiții care asigură echilibrarea balanței comerciale a României în sectoarele eligibile

Grant maxim: 57,75 mil. EUR (70% - județul Gorj)

Apel deschis: 27 iulie – 9 septembrie 2024

Condiție obligatorie: valoarea investiției să depășească 50 mil. RON (echivalentul a peste 10 mil. EUR).

Lista sectoarelor de activitate pentru care se acordă ajutoare de stat

Nr. crt. Clasa CAEN Denumire cod CAEN

1 109 Fabricarea preparatelor pentru mâncarea animalelor

2 11 Fabricarea băuturilor

3 16 Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn și plută, cu excepția mobilei; fabricarea articolelor din paie și din alte materiale vegetale împletite

4 17 Fabricarea hârtiei și a produselor din hârtie

5 20 Fabricarea substanțelor și a produselor chimice

6 21 Fabricarea produselor farmaceutice de bază și a preparatelor farmaceutice

7 23 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice

8 25 Industria construcțiilor metalice și a produselor din metal, exclusiv mașini, utilaje și instalații

9 26 Fabricarea calculatoarelor și a produselor electronice și optice

10 27 Fabricarea echipamentelor electrice

11 29 Fabricarea vehiculelor de transport rutier, a remorcilor și semiremorcilor

12 30 Fabricarea altor mijloace de transport

13 31 Fabricarea de mobilă

14 32 Alte activități industriale n.c.a.

15 38 Colectarea, tratarea și eliminarea deșeurilor; activități de recuperare a materialelor reciclabile

 1. Start-up Nation 2024

Autoritate responsabilă: Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului (MEAT)

Buget total: 446 mil. EUR

Obiectiv: înființarea a peste 7.000 de IMM și crearea a peste 15.000 noi locuri de muncă

Grant maxim: 50.000 EUR (250.000 RON)

Co-finanțare: 10%

Lansare apel: vara 2024

Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului (MEAT) va lansa în perioada următoare cea de-a patra ediție a Start-up Nation, unul dintre cele mai de succes programe de sprijin pentru tinerii antreprenori din România.

Schema a fost împărțită în două subprograme - unul dedicat tinerilor sub 30 de ani și cel de-al doilea - pentru persoanele cu vârste între 30 și 35 de ani sau spre persoanele care sunt în căutarea unui loc de muncă.

Condiție pentru înscriere va fi ca tinerii antreprenori care își vor dori să acceseze fondurile puse la dispoziție de MEAT să urmeze 40 de ore de cursuri antreprenoriale oferite de firme specializate, ce vor fi decontate de stat. Doar după absolvirea cursurilor obligatorii solicitanții își vor putea înscrie proiectul la finanțare.

 1. Femeia Antreprenor 2024

Autoritate responsabilă: Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului (MEAT)

Buget total: 200 mil. RON (aprox. 40 mil. EUR)

Grant maxim: 200.000 RON / proiect (aprox. 40.000 EUR / proiect)

Co-finanțare: min. 5%

Lansare apel: vara 2024

O nouă ediție a programului „Femeia antreprenor” va fi lansată în perioada următoare de Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului (MEAT), ca parte a strategiei autorităților de a impulsiona dezvoltarea mediului de afaceri din țara noastră.

Spre deosebire de Start-up Nation, programul „Femeia Antreprenor 2024” va avea o grilă de punctaj strictă, unde vechimea calității de acționar în firmă, valoarea contribuției la investiție, durata menținerii locului de muncă, societatea să fie administrată de o femeie sau profitabilitatea business-ului în anii 2021 și 2022 vor fi esențiale pentru un punctaj cât mai ridicat, astfel că accesul la finanțare va fi ceva mai riguros.

”Condiție pentru a putea accesa fonduri nerambursabile prin programul Femeia Antreprenor în 2024 este ca aplicantul să obțină cel puțin 50 de puncte, conform grilei pusă la dispoziție de autorități, însă noi recomandăm proiecte cu punctaj maxim, de 100 de puncte, pentru a putea spera la finanțare. Competiția pe programele de finanțare puse la dispoziție de autorități s-a acutizat în ultimii ani, iar experiența pe fonduri ne-a arătat că un proiect complet și cu punctaj care tinde spre maxim are șanse mult mai mari, indiferent de complexitatea lui sau inovația pe care ar putea să o aducă pe piață”, a mai precizat Roxana Mircea.