Peste 2,5 miliarde euro vor avea companiile la dispoziție în următoarele luni pentru investiții în dezvoltare, retehnologizare, digitalizare sau investiții în creșterea eficienței energetice, arată o analiză REI, unul dintre cele mai mari grupuri de companii specializat în atragerea de finanțări nerambursabile din fonduri europene și ajutoare de stat pentru companiile din România.

Ce programe cu finanțare nerambursabilă sunt destinate companiilor care doresc să investească în energie regenerabilă și reciclare?

RePowerEU - Măsuri de eficiență energetică pentru întreprinderi mari și IMM

Alocare: 411 mil. EUR

Autoritate responsabilă: MIPE (Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene)

Obiectiv: Sprijinirea mediul de afaceri pentru a dobândi independență energetică prin realizarea de economii de energie specifice clădirilor industriale/prestărilor de servicii și construcțiilor anexe, precum și celor specifice proceselor tehnologice cât și pentru producerea de energie verde pentru consum propriu din resurse regenerabile;

Finanțare: minim 50.000 euro - maxim 500.000 euro

Deschidere sesiune: Septembrie 2022

Solicitanți eligibili: IMM, întreprinderi mari

Criterii de eligibilitate:

 • a înregistrat profit operațional din activitatea curentă, respectiv din activitatea de exploatare în unul din anii 2019, 2020, respectiv 2021;
 • a fost înființat până la data de 31.12.2021 inclusiv;
 • se angajează să asigure desfășurarea activității operaționale/curente și să mențină parametrii energetici specifici la care s-a angajat pentru o perioadă de minimum 3 ani după expirarea duratei de implementare a proiectului;
 • dispune de cofinanțare proprie;
 • nu este întreprindere în dificultate în anul 2021;
 • nu a mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri publice, inclusiv fonduri UE, în ultimii 5 ani, pentru aceleași activități;
 • a avut minimum 1 angajat în anul fiscal 2021;
 • deține cel puțin un contract de furnizare a energiei electrice și a gazelor naturale, obligatoriu, sau a energiei termice după caz.

Investiții eligibile:

 • Investiții în măsuri de eficiență energetică și de reducere a consumurilor specifice energetice la clădiri și construcțiile anexe;
 • Investiții în echipamente/utilaje/dotări specifice necesare pentru obținerea de energie din surse regenerabile;
 • Investiții în măsuri de eficiență energetică la nivelul unităților de cogenerare/trigenerare existente sau noi;
 • Investiții pentru reducerea consumului de energie și a emisiilor de gaze cu efect de seră.

”Măsurile de sprijin destinate creșterii eficienței energetice vor deveni tot mai populare în perioada următoare. Dacă în primăvara acestui an Componenta 6 - Energie din PNRR a fost vedeta cererilor de finanțare, cu peste 600 de proiecte depuse, RePowerEU este o continuare a Măsurii prin PNRR, pentru care interesul a fost uriaș. Companiile care nu au reușit să depună în timp util prin PNRR - Schema de autoconsum, au la dispoziție această nouă Măsură de sprijin care va debuta la începutul lunii Septembrie. Schemele pentru instalarea de panouri fotovoltaice necesită un studiu de fezabilitate și o documentație foarte stufoasă, de aceea încurajăm companiile care doresc finanțare pe aceasta Schemă să înceapă pregătirea proiectelor pe baza Ghidului disponibil”, a punctat Roxana Mircea, managing partner REI.

Reciclare (PNRR)

Alocare: 286 mil. EUR

Autoritate responsabilă: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Obiectiv: Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe/comune;

Finanțare: Maximum 8,4 mil. euro/proiect, pe baza intensităților de finanțare din cadrul Schemei de ajutor de stat regional;

Deschidere sesiune: Septembrie 2022

Solicitanți eligibili: Microîntreprinderi, IMM, întreprinderi mari

Operatori economici care sunt autorizați să desfășoare cel puțin una dintre activitățile corespunzătoare următoarelor coduri CAEN:

 • 3821 – tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase;
 • 3822 – tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase;
 • 3832 – recuperarea materialelor reciclabile sortate;
 • 3831 – demontarea (dezasamblarea) mașinilor și echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor;
 • 3811 – colectarea deșeurilor nepericuloase;
 • 3812 – colectarea deșeurilor periculoase.

Criterii de eligibilitate:

 • Cheltuieli cu realizare construcțiilor necesare amplasării și montării utilajelor, instalațiilor și echipamentelor achiziționate, cu dotările aferente – instalații electrice, alimentare cu gaze naturale, instalații de încălzire, ventilare, climatizare (aferente doar incintei construcțiilor);
 • Cheltuieli cu echipamente mobile, conexe activității pentru care se solicită finanțare, în cuantum de maxim 20% din valoarea cheltuielilor eligibile, care vor fi utilizate doar pentru activitățile specifice proiectului, desfășurate exclusiv în incintă;
 • Cheltuieli cu achiziția și montajul utilajelor, instalațiilor și echipamentelor necesare îndeplinirii obiectivelor proiectului;
 • Cheltuieli cu achiziționarea activelor necorporale.

”Companiile care desfășoară activități de reciclare beneficiază de un buget de aproximativ 300 milioane euro, prin PNRR, pentru investiții în achiziția de echipamente necesare dezvoltării și tehnologizării unităților de procesare a deșeurilor periculoase și nepericuloase, iar vizate sunt atât companiile care gestionează reciclarea deșeurilor din plastic, metal, sticlă sau hârtie, dar și cei care se ocupă de reciclarea de baterii sau alte produse considerate cu risc ridicat. Domeniul reciclării a câștigat tot mai mult teren în România în ultimii ani, dar și un apetit pentru investiții, iar noi am securizat zeci de proiecte de investiții în acest sector cu companii importante din industria de profil. În fața provocărilor la nivel european, domeniul reciclării este un pilon important pentru dezvoltare în anii următori, care va beneficia de tot mai mult sprijin nerambursabil”, a mai precizat Roxana Mircea.

Ce alte apeluri s-au deschis sau se vor deschide în perioada următoare

Pe lângă cele 7 axe majore de sprijin din domeniile cheie, ce totalizează sprijin de circa 2,5 miliarde euro pentru companii, alte Scheme de mai mici dimensiuni, ce totalizează alte sute de milioane de euro în sprijin nerambursabil se vor deschide pe parcursul lunilor următoare. Printre acestea:

 • Investiții în sectorul vinicol (realizarea de investiții destinate îmbunătățirii performanței generale a întreprinderii vinicole creșterea competitivității prin producerea sau comercializarea produselor viticole, alocare 47,7 mil. EUR, destinat microîntreprinderi și IMM);
 • Microindustrializarea (promovarea producției interne și a conceptului „Fabricat în România, alocare 50 mil. RON, destinat IMM);
 • Comerț și servicii (îmbunătățirea performanțelor economice și tehnice ale IMM, alocare 50 mil. RON);
 • Start-up Nation (pentru care este deja deschisă sesiunea, se acordă finanțări cuprinse între 20-40.000 euro companiilor la început de drum).

”La finalul anului, cel târziu începând cu luna ianuarie a anului viitor, companiile vor avea la dispoziție și finanțări prin Programul Operational Regional (POR), cu alocare de peste 1,5 miliarde euro, fonduri nerambursabile ce vor putea fi folosite în producție, servicii (HoReCa, IT), reciclare, organizare evenimente”, a conchis Roxana Mircea.