Specialiștii ONU au prezentat luni o propunere pentru un tratat global cu privire la producția plasticului și prevenirea poluării cu mase plastice, în special în oceane, unde devine o problemă din ce în ce mai mare.

Viitorul acord va urmări să elimine lacunele pe care inițiativele și acordurile existente nu le abordează, în special în etapele de proiectare și producție din cadrul ciclului de viață al materialelor plastice. Acesta ar trebui să reunească toate părțile interesate pentru a atinge obiectivul general de eliminare a dispersiei deșeurilor de plastic în mediu.

În ultimii ani, Uniunea Europeană a desfășurat activități de informare cu privire la această problemă și a colaborat cu partenerii săi pentru a obține sprijin în vederea unui acord care să vizeze responsabilizarea companiilor în ceea ce privește plasticul ca produs și deșeu.

Frans Timmermans, vicepreședintele executiv pentru Pactul verde european a declarat că „este încurajator cum comunitatea mondială se reunește în această perioadă de criză. Încă de la prezentarea Strategiei europene privind materialele plastice în 2018, Uniunea Europeană a fost o forță motrice pentru combaterea poluării cu materiale plastice. Suntem hotărâți să depunem în continuare eforturi pentru acțiuni ambițioase la nivel mondial, întrucât trebuie să fim cu toții implicați în lupta împotriva crizelor climatice și a celor legate de biodiversitate.”

Totodată, Virginijus Sinkevičius, comisarul pentru mediu, oceane și pescuit a adăugat că „în prezent, aproximativ 11 milioane de tone de deșeuri de plastic ajung în oceane în fiecare an; în lipsa unui răspuns internațional eficace, această cantitate se va tripla în următorii 20 de ani. Prin urmare, mă bucur că astăzi, cu contribuția UE, comunitatea mondială și-a intensificat eforturile pentru a combate poluarea cu materiale plastice. Vom participa activ la discuțiile privind un acord obligatoriu din punct de vedere juridic, care să analizeze toate etapele ciclului de viață al materialelor plastice, din momentul în care sunt concepute produsele și până când devin deșeuri.”

Etape-cheie în vederea încheierii unui acord global privind materialele plastice

Astfel cum se prevede în Pactul verde european și în Planul de acțiune pentru economia circulară, UE a subliniat necesitatea unei abordări circulare, bazate pe ciclul de viață, în ceea ce privește materialele plastice, care să stea la baza unui nou acord global obligatoriu din punct de vedere juridic. Soluția constă în prevenirea, proiectarea și producerea corespunzătoare a materialelor plastice, precum și în utilizarea lor eficientă, urmată de o bună gestionare atunci când acestea devin deșeuri.

Viitorul acord ar putea identifica în continuare necesitatea unor standarde și a unor obiective măsurabile și ar putea consolida monitorizarea poluării cu materiale plastice, inclusiv a poluării marine cu materiale plastice, și evaluarea impactului acestora în toate compartimentele de mediu. Acest lucru ar permite ajustarea măsurilor, atât la nivel național, cât și la nivel regional.

Etapele următoare

Decizia mandatează organizarea primei sesiuni a Comitetului interguvernamental de negociere în al doilea semestru al anului 2022 și stabilește obiectivul ambițios de a încheia negocierile până în 2024. UE va continua să colaboreze cu aliații săi și cu alți parteneri în vederea încheierii rapide a negocierilor.

Oficialii Națiunilor Unite speră să obțină un acord pentru următorii doi ani.

Tratatul, intitulat „Sfârșitul poluării cu plastic: Drumul către un acord juridic internațional”, urmărește nu doar producția și utilizarea plasticului la ambalaje, ci și felul în care masele plastice sunt administrate ca deșeu.

Pentru a face acest lucru posibil, tratatul le recomandă marilor companii să dezvolte ambalaje din plastic sustenabile, care să poată fi reciclate și reutilizate, punct deosebit de important pentru produsele cu ambalaje de unică folosință.

„Cu toții știm că acest acord va avea efect doar dacă are implicări legale. Asta înseamnă să adopte un punct de vedere asupra întregului ciclu al plasticului, de la extragere, la producție și până la deșeu”, a declarat luni Inger Andersen, directorul executiv al Programului Națiunilor Unite de Mediu, potrivit Reuters.

Materialele plastice pot reprezenta o amenințare pentru sănătate și mediu dacă nu sunt tratate în mod corespunzător. Aproximativ 300 de milioane de tone de deșeuri de plastic (o cantitate echivalentă cu greutatea populației umane) sunt produse în fiecare an.

Cu toate acestea, doar 9 % sunt reciclate; marea majoritate a restului deșeurilor se acumulează în depozite de deșeuri sau în mediul natural. În timp, aceste materiale se descompun în microplastice care emit poluanți suplimentari în lanțul alimentar uman, în sistemele de apă dulce și în aer.

Chiar și cu toate angajamentele, eforturile și acțiunile pe care le întreprind în prezent țările și regiunile, dacă lucrurile continuă ca până acum, deversările de materiale plastice în oceane ar scădea la nivel mondial cu doar 7 % pe an până în 2040.

Citește mai mult despre acord accesând site-ul Comisiei Europene.