Inițiativa reînnoită stabilește acțiunile care trebuie întreprinse de UE și de statele membre pentru a inversa declinul polenizatorilor până în 2030, întrucât, în prezent, o specie de albine, fluturi și sirfide din trei este pe cale de dispariție în UE.

Polenizatorii sunt o parte integrantă a unor ecosisteme sănătoase. Fără aceștia, populațiile multor specii de plante ar scădea și, în cele din urmă, ar dispărea, împreună cu organismele care depind de ele, ceea ce ar avea grave implicații ecologice, sociale și economice.

Aproximativ 80 % din speciile cultivate și din plantele cu flori sălbatice depind de polenizarea animalelor, iar pierderea polenizatorilor este una dintre cele mai mari amenințări la adresa naturii, a bunăstării umane și a securității alimentare.

Inversarea declinului polenizatorilor până în 2030

Inițiativa revizuită privind polenizatorii stabilește obiective pentru 2030 și acțiuni conexe în cadrul a trei priorități.

Prima constă în îmbunătățirea conservării polenizatorilor și abordarea cauzelor declinului acestora.

Pentru aceasta, vor fi necesare următoarele acțiuni:

- o mai bună conservare a speciilor și a habitatelor: astfel, Comisia va finaliza planurile de conservare pentru speciile polenizatoare amenințate, va identifica polenizatorii tipici habitatelor protejate în temeiul Directivei privind habitatele pe care statele membre ar trebui să îi protejeze și, împreună cu statele membre, va pregăti un plan pentru o rețea de coridoare ecologice pentru polenizatori, numite „Buzz Lines”;

- refacerea habitatelor din peisajele agricole – în special printr-o mai mare susținere a agriculturii favorabile polenizatorilor în cadrul politicii agricole comune;

- atenuarea impactului utilizării pesticidelor asupra polenizatorilor – de exemplu, prin cerințe legale de punere în aplicare a gestionării integrate a dăunătorilor sau prin metode de testare suplimentare pentru stabilirea toxicității pesticidelor pentru polenizatori, inclusiv a efectelor subletale și cronice. Întrucât utilizarea excesivă a pesticidelor este un factor determinant al pierderii polenizatorilor, va fi esențială reducerea riscului și a utilizării pesticidelor în conformitate cu propunerea Comisiei privind o utilizare sustenabilă a pesticidelor;

- îmbunătățirea habitatelor de polenizatori în zonele urbane;

- combaterea impactului schimbărilor climatice, al speciilor alogene invazive și al altor amenințări, cum ar fi biocidele sau poluarea luminoasă, asupra polenizatorilor.

Inițiativa se va concentra, de asemenea, pe îmbunătățirea cunoștințelor privind declinul polenizatorilor, cauzele și consecințele acestuia.

Printre acțiuni se numără instituirea unui sistem cuprinzător de monitorizare, sprijinirea cercetării și a evaluării, de exemplu prin cartografierea principalelor zone de polenizare până în 2025, precum și acțiuni specifice de promovare a consolidării capacităților și a diseminării cunoștințelor.

O ultimă prioritate constă în mobilizarea societății și promovarea planificării strategice și a cooperării. Comisia va sprijini statele membre să elaboreze strategii naționale privind polenizatorii. Comisia și statele membre vor ajuta, de asemenea, cetățenii și întreprinderile să acționeze, de exemplu prin sensibilizarea publicului și prin sprijinirea științei cetățenești.

Lista completă a acțiunilor poate fi văzută aici.