Companiile au la dispoziție peste 2 miliarde de euro în următoarele luni pentru investiții în producția de energie verde sau creșterea eficienței energetice, în reciclare, producție sau în retehnologizarea IMM, în cea mai aglomerată perioadă în finanțări nerambursabile pe care a traversat-o țara noastră, de la aderarea la UE, în 2007.

Potrivit unei analize REI, grup de companii specializate în atragerea de finanțări nerambursabile din fonduri europene sau ajutoare de stat, beneficiarii pot solicita între 20.000 de euro pentru digitalizarea microîntreprinderilor sau până la 45 milioane de euro pentru proiecte de investiții în capacități noi de producție, cu finanțări nerambursabile de până la 80% din valoarea eligibilă a proiectelor.

”Traversăm una dintre cele mai aglomerate perioade în finanțări nerambursabile din istoria României, este un tren care nu trebuie ratat de nicio companie care și-ar putea dezvolta activitatea într-unul dintre sectoarele finanțabile – fie că este vorba despre retehnologizarea producției companiilor din construcții sau industrie alimentară, digitalizarea IMM – prin achiziția de echipamente hardware sau licențe software, investiții în energie verde sau reciclare”, a declarat Roxana Mircea, managing partner REI Grup.

Lista apelurilor de finanțare din perioada următoare

POIM – 500 mil. EUR pentru investiții în energie regenerabilă și eficientizarea energetică a companiilor

 • Solicitanți eligibili: IMM, întreprinderi mari;
 • Buget total: 500 mil. EUR.

1. Investiții în panouri fotovoltaice

o Buget: 200 mil. EUR;

o Finanțare: cel mult 500.000 EUR și maximum 0,4 MW/punnct de consum pentru fabrici și spații prestări servicii;

o Termen limită apel: 1 noiembrie 2022, ultima zi în care se vor mai putea depune proiecte.

2. Anvelopare clădiri comerciale

o Buget: 200 mil. EUR;

o Finanțare: maximum 500.000 euro, cel mult 75% finanțare nerambursabilă, cu excepția clădirilor administrative;

o Termen limită apel: 2 noiembrie 2022, ultima zi în care se vor mai putea depune proiecte.

3. Schemă de minimis – iluminare LED clădiri comerciale, investiții centrale termice – echipamente energofage

o Buget: 100 mil. EUR;

o Finanțare: maximum 200.000 EUR, 100% nerambursabil;

o Termen limită apel: 27 octombrie 2022, ultima zi în care se vor mai putea depune proiecte.

RECICLARE – PNRR – Componenta 3 – Managementul deșeurilor

 • A fost publicat deja ghidul final;
 • Sesiune apel: 1 noiembrie 2022 – 15 februarie 2023;
 • Buget: 286 mil. EUR;
 • Finanțare: între 500.000 – 8,4 mil. EUR/proiect;
 • Cheltuieli eligibile:

o Cheltuieli cu realizarea construcțiilor necesare amplasării și montării utilajelor, instalațiilor și echipamentelor achiziționate, cu dotările aferente instalații electrice, alimentare cu gaze naturale, instalații de încălzire, ventilare, climatizare (aferente doar incintei construcțiilor);

o Cheltuieli cu achiziția și montajul utilajelor, instalațiilor și echipamentelor necesare îndeplinirii obiectivelor proiectului (vehiculele achiziționate în cadrul acestei măsuri vor fi echipate cu cea mai bună tehnologie disponibilă din punctul de vedere al respectării mediului);

o Cheltuieli cu achiziționarea activelor necorporale.

FONDUL DE MODERNIZARE – Peste 1 mld. EUR pentru producție energie din surse regenerabile și autoconsum

1. Sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile – PRODUCȚIE

 • Buget total estimat: 550 mil. EUR;

 • Deschidere apel: T1 2023;

 • Solicitanți eligibili:

o Societățile (microîntreprinderi, întreprinderi mici, mijlocii și întreprinderi mari, inclusiv întreprinderi nou înființate);

o Regiile autonome, legal constituite și înregistrate la ONRC în România, cu activitate înscrisă în Statutul societății, între altele, CAEN 3511 - Producția de energie electrică.

2. Sprijinirea investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile - AUTOCONSUM

 • Buget total estimat: 525 mil. EUR;
 • Deschidere apel: T1 2023;
 • Solicitanți eligibili:

o Societățile comerciale (microîntreprinderi, întreprinderi mici, mijlocii și întreprinderi mari, inclusiv întreprinderi nou înființate) sau regiile autonome legal constituite și înregistrate la ONRC în România; min. 70% din producție pentru autoconsum;

 • Activități eligibile:

o achiziționarea de instalații/echipamente pentru construirea de capacități noi de producție a energiei electrice din surse regenerabile de energie eoliană, solară, hidro, geotermală, biomasă sau biogaz;

o construcții care fac obiectul proiectului de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie eoliană, solară, hidro, geotermală, biomasă, sau biogaz.