În prezent, succesul unei companii nu are legătură doar cu profitabilitatea sau recunoașterea brandului, întrucât clienții și, în unele cazuri, chiar angajații o judecă după impactul pe care îl are aceasta asupra societății și a mediului înconjurător.

Aceste practici ar trebui să demonstreze faptul că o organizație nu este orientată doar către profit și creștere, ci și către îmbunătățirea vieții comunităților locale și chiar a mediului înconjurător la nivel local sau global.

Ce este responsabilitatea socială corporativă (CSR)

Responsabilitatea socială corporativă (CSR) este un model de business ce implică faptul că o companie este răspunzătoare în fața publicului larg pentru acțiunile pe care le desfășoară și care afectează atât societatea, cât și mediul. Asta înseamnă că, înainte de a lua o decizie, liderii trebuie să ia în calcul atât profitul, cât și interesele comunității.

Unele dintre acțiunile CSR pe care le poate implementa o companie sunt promovarea egalității și incluziunii la locul de muncă și chiar adoptarea unor politici prietenoase cu mediul înconjurător.

Tipuri de acțiuni de CSR

Acțiunile CSR pot fi separate în patru categorii, acestea fiind cele legate de mediu, cele filantropice, cele etice și cele economice.

Responsabilitatea față de mediu este, în prezent, una dintre principalele inițiative ale companiilor, date fiind fenomenele legate de schimbările climatice.

Prin responsabilitatea față de mediu se înțelege faptul că organizațiile ar trebui să încerce să îmbunătățească cât mai mult cu putință mediul înconjurător, prin reducerea poluării, utilizarea preponderentă a surselor regenerabile de energie și compensarea impactul negativ pe care l-ar putea avea.

Acest lucru poate fi realizat prin plantarea copacilor sau prin donarea către cauze ce vin cu soluții pentru problemele climatice, printre altele.

Responsabilitatea etică este și ea importantă pentru o companie, întrucât presupune tratarea în mod egal a tuturor părților care au legătură cu activitatea ei, iar printre aceste părți se numără liderii, investitorii, angajații și clienții.

Responsabilitatea filantropică presupune faptul că o companie vrea să îmbunătățească anumite aspecte din societate sau chiar din lume, prin donarea unei părți din câștigurile sale către organizații caritabile sau nonprofit. Unele companii merg mai departe și își fondează propriile organizații caritabile pentru a ajuta comunitățile.

În cele din urmă, responsabilitatea economică presupune că o companie trebuie să se asigure că își va onora promisiunile legate de implementarea acțiunilor CSR cu care rezonează.

Avantajele responsabilității sociale corporative (CSR)

Există mai multe beneficii legate de responsabilitatea socială corporativă, precum atragerea candidaților de top, îmbunătățirea reputației companiei sau chiar creșterea loialității clienților.

Un alt avantaj important al practicilor CSR este acela că poate atrage investitori, deoarece aceștia pot asocia devotamentul unei companii de a îmbunătăți lumea cu succesul său pe termen lung.

De asemenea, inițiativele de responsabilitate socială ar putea avea un efect pozitiv și asupra angajaților, întrucât ei pot fi mai motivați să lucreze pentru o companie care pune preț pe lucruri precum comunitatea sau mediul înconjurător, dincolo de profit.

Fidelizarea clienților poate atrage după sine și mai mulți clienți prin recomandări, lucru care cauzează creșterea profiturilor.

Dezavantajele acțiunilor CSR

Implementarea politicilor CSR într-o companie nu este un lucru ușor de realizat și există câteva lucruri care pot pune în dificultate integrarea acestor politici într-o organizație.

Primul dezavantaj al acțiunilor de CSR este acela că implementarea costă bani, ceea ce pentru companiile mari nu reprezintă neapărat o problemă, însă organizațiile mai mici pot avea probleme în alocarea unui buget pentru a deveni mai responsabile din punct de vedere social.

Acest lucru este legat de faptul că CSR-ul afectează negativ profitabilitatea. Asta înseamnă că liderii se pot confrunta cu situații care ar presupune sacrificiul acțiunilor social-responsabile pentru profit sau vice-versa.

Un alt dezavantaj al CSR-ului nu are legătură cu implementarea acestor acțiuni, ci cu situația în care ele nu sunt implementate. Unele companii au folosit acțiuni de responsabilitate socială ca un mod prin care să se facă mai plăcute publicului, fără a face schimbări majore sau chiar nicio schimbare.

De aceea evaluarea ESG este foarte importantă și este o acțiune implementată tot mai mult printre companiile din lume, întrucât acțiunile climatice devin foarte populare printre diverse industrii, iar unele companii pot fi tentate să dezinformeze ecologic.

Așadar, responsabilitatea socială corporativă poate fi o unealtă puternică pentru companiile care vor să atragă investitori, forță de muncă bine pregătită și chiar admirația clienților și a societății.

Cu toate acestea, este important atât pentru comunitățile din lume, cât și pentru mediul înconjurător, ca organizațiile să implementeze acțiunile CSR și să nu le folosească doar ca pe niște promisiuni false pentru a ajunge în vârf.